Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

Redactie

 

Afgelopen zaterdag hebben enkele leden van de werkgroep op de Passerelle gestaan om u, buurtbewoners en voorbijgangers, te vragen naar uw ideeën voor de Passerelle. Ondanks de wind en de regen zagen we dat de Passerelle drukbezocht werd! En zo ook dat veel gebruikers van de Passerelle leuke ideeën hadden. De ontwerpwedstrijd loopt nog een aantal dagen door (tot 28 maart) maar bij deze willen we alvast iedereen bedanken die zaterdag op de Passerelle de tijd heeft genomen om met ons in gesprek te gaan over het opknappen van de Passerelle!

Redactie

Op woensdag 22 maart worden er in Arnhem weer honderden bomen geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Ine van Burgsteden van Openbare Ruimte heeft die dag een programma waarbij ze, geholpen door vele kinderen, de handen uit de mouwen zal moeten steken om diverse bomen te planten.  

Redactie

Op Stadsboerderij De Korenmaat wordt ook dit jaar weer een lentefeest gegeven.
Er zijn verschillende activiteiten:

– een leuke knutsel maken
– een broodje bakken boven een vuurtje
– meegaan met de huifkar en de trekker
– er is een springkussen
– en een knuffelhoek
– en nog veel meer….

Redactie

Weten = eten: Voorzieningencheck met budgetadvies bij aanvraag Voedselbank
Samenwerking Rijnstad met Voedselbank Arnhem levert bijdrage aan terugdringen armoede

Rijnstad en Voedselbank Arnhem vinden het belangrijk dat gebruikers van de voedselbank ondersteund worden bij het op orde krijgen van hun financiële situatie. Daarom krijgen aanvragers bij de voedselbank in 2017 standaard een voorzieningencheck met budgetadvies aangeboden. Het samenwerkingsproject ‘Weten = eten’ van Voedselbank Arnhem en Rijnstad levert hiermee een bijdrage aan het terugdringen van de armoede onder Arnhemse inwoners.

Redactie

Onlangs is een flyer verschenen waarin we u vroegen om leuke ideeën voor de Kronenburg Passerelle in te sturen. Bij enkele bewoners uit o.a. Vredenburg is het idee ontstaan om de Kronenburg Passerelle onder handen te nemen. Na contact met o.a. SBV, Rijnstad opbouwwerk en gemeente Arnhem is er contact gezocht met de hogeschool van Hall-Larenstein en de opleiding landschapsarchitectuur. 
Vanuit deze opleiding ben ik, Rob Kaandorp, aangehaakt bij het plan om de Kronenburg Passerelle aan te pakken

Redactie

 

 

 

 

 

 

Wist u dat….?

 • Er in het wijkgebouw “De Vredenburcht” een computerclub gehuisvest is.
 • Deze club twee keer per maand bezocht kan worden, behalve in juli en augustus.
 • In de regel deze avonden zijn op de eerste en derde dinsdag van de maand.
 • Deze avonden aanvangen om 20.00 uur.
 • U hier van harte welkom bent.
 • Deze club bestaat uit serieuze computergebruikers.
 • Dat wij thema- en combi-avonden verzorgen.
 • Op thema-avonden er meesstal een demonstratie is over een software pakket.
 • Een combi-avond is voor onderlinge kennisuitwisseling op computergebied.
 • We “samen” heel veel kennis in huis hebben.
 • Wij, met medewerking van alle leden, bijna alles PC problemen oplossen.
 • Ook u, op deze avonden eens rustig kunt binnenlopen.
 • U niet gelijk lid hoeft te worden van onze vereniging.
 • Wij een leus hebben.  “Samen leren, samen proberen, samen waarderen”.
 • Wij ook problemen aan huis kunnen oplossen tegen een kleine vergoeding.
 • U eens een  bezoek moet brengen aan: www.arnhem.ptcc.nl
 • Als er vragen of opmerkingen zijn, u deze kunt richten aan: arnhem@ptcc.nl
 • Wij u graag eens ontmoeten op onze avonden.
 • Ons adres is: Sport en Wijkgebouw “Vredenburcht”,  Slochterenweg 29, Arnhem. 

 

Bestuur PTCC Afdeling Arnhem

Redactie

Al bijna 10  jaar bieden wij als gezin opvang aan kinderen die niet thuis kunnen wonen. Voor langere of kortere tijd kunnen ze bij ons wonen. Wij zijn Edmund en Lieske Boering, wij hebben 3 eigen kinderen.

Sinds een paar jaar wonen wij met veel plezier in de wijk Vredenburg.

De kinderen die wij opvangen komen vaak uit gezinnen waar veel problematiek is en waar de ouders het niet meer lukt om voor de kinderen te zorgen.

Op dit moment wonen er drie kinderen bij ons in huis. Al jaren kunnen wij rekenen op een bijdrage  van Kinderhulp voor de kinderen die bij ons wonen. Sinterklaas, lid van een sportclub, zwemles en een fiets zijn voor deze kinderen geen vanzelfsprekendheid. Vaak komen ze met niets.

Redactie

Pleyade behoort  tot één van de belangrijkste organisaties in de ouderenzorg in de regio. Om invulling te geven aan onze missie "Koester het contact" , werken wij met vindingrijke, betrouwbare en gepassioneerde mensen. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Door  hun persoonlijke kwaliteiten, talenten en levenservaring leveren zij een geheel eigen bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.

Redactie

Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart is de week van Zorg en Welzijn. Ook SWOA opent voor deze week haar deuren. Er zijn op verschillende locaties van SWOA activiteiten. Kom kijken of doe mee! Hieronder staat per locatie een overzicht waar en wanneer er iets te doen is.

Maandag 13 t/m vrijdag 17 maart van 9.30 uur tot en met 16.00 uur 

Kom kijken bij Fier, dagbesteding op maat. Iedere ochtend is er een beweeg-/sportprogramma. Op dinsdag is er klassieke muziek met verhalen, donderdagmiddag kun je kijken bij ons textielatelier en
vrijdag is er een muzikale en creatieve middag.

Redactie

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Enquête

Wat vindt u van Wijkconnect

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg
Email: g.scheuter@rijnstad.nl

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com