Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

Redactie

Onlangs is een flyer verschenen waarin we u vroegen om leuke ideeën voor de Kronenburg Passerelle in te sturen. Bij enkele bewoners uit o.a. Vredenburg is het idee ontstaan om de Kronenburg Passerelle onder handen te nemen. Na contact met o.a. SBV, Rijnstad opbouwwerk en gemeente Arnhem is er contact gezocht met de hogeschool van Hall-Larenstein en de opleiding landschapsarchitectuur. 
Vanuit deze opleiding ben ik, Rob Kaandorp, aangehaakt bij het plan om de Kronenburg Passerelle aan te pakken

Redactie

Het duurt nog een tijd voor het weer herfstvakantie is. Maar op 20 oktober organiseren we in het gebied Arnhem-Zuid weer een Sprookjesfestival met als thema “Kabouterfeest”. Zo’n honderd kaboutertjes tot 8 jaar zijn dan weer welkom op kinderboerderij de Korenmaat, waar zij een gezellig feestje gaan bouwen met allerlei activiteiten.

Redactie

Vanaf 1 januari 2018 gaan Arnhemse huishoudens op een andere manier betalen voor hun afval. Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf die datum een diftar-systeem invoeren voor de afvalstoffenheffing. Het voorstel aan de gemeenteraad is dat huishoudens straks gaan betalen per keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse container stoppen.

Redactie

Vandaag was de 2de snoei en weer is er meer snoeiafval afgekomen dan ik vooraf had verwacht. Voor 9 uur waren de eerste buurtgenoten al aan de slag gegaan en ook vandaag was het weer ons welgezind en was het aangenaam buiten werken. Met een man of 6 hebben we veel werk verzet en is er weer een groot verschil gemaakt! Er is getrokken, gezaagd en gesnoeid, van de kleinste uitlopers tot de dikste stammen. Zo is er nu een goed beeld van de beschikbare ruimte ontstaan. 

Redactie

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid heeft SWOA genomineerd voor de verkiezing Consulaat van de Verdraagzaamheid 2017 voor haar inzet aan roze ouderen (LHBT). Er zijn in totaal zes organisaties genomineerd voor deze prijs. Paleis van de Verdraagzaamheid streeft naar meer verdraagzaamheid in de samenleving. 

Redactie

Spontane samenwerking binnen Arnhemse ouderenzorg. 

Ouderen met dementie bij elkaar brengen rond een gezamenlijke interesse. Dat is het uitgangspunt van een spontane samenwerking tussen twee Arnhemse organisaties in zorg en welzijn. Vorige week startte ‘De Wandelclub’ in Elden, bestaande uit bewoners van zorgvilla Oosterveld (onderdeel van Stepping Stones Home & Care) en deelnemers van FIER dagbesteding op maat (SWOA). 

Redactie

Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het sociaal minimum? En wil je jezelf verder ontwikkelen, je zelfkennis verdiepen of iets anders veranderen in je leven? Dan kunnen wij iets voor je betekenen. Bep & Fatima: een groep vrouwelijke professionele coaches, loopbaanadviseurs, trainers.

Wij doen dit als vrijwilliger, zonder kosten.

Redactie

 

Een zevental buurtbewoners van de omgeving Drentesingel heeft afgelopen zaterdag keihard gewerkt. Met deze snoeidag is een start gemaakt met de omvorming van het parkeerterreintje tot een natuurlijke ontmoetingsplek. Het weer en de sfeer waren top! En het resultaat is dan ook niet te missen en leverde een enorme berg snoeiafval op. De gemeente is gevraagd dit afval weg te halen. Op 4 en 18 februari wordt de actie vervolgd. Hulp is welkom.

Redactie

Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De Gemeente Arnhem is op zoek naar enthousiaste tellers.
De stembureaus sluiten om 21.00 uur, daarna begint het tellen van de stemmen. Voor het tellen van de stemmen hebben we nog veel mensen nodig. Tellers ontvangen een vergoeding van € 30,--.

Redactie

Dat Arnhem een groene stad is wordt algemeen erkend.  Vooral de vele landgoederen van oudsher die nu zijn omgetoverd tot parken of groenzones, zijn hier debet aan. Als je je nu afvraagt waar al die mooie stukken groen dan in de stad liggen, dan is deze wandeling bijzonder geschikt voor jou. 
Op zondag 29 januari gaat IVN Arnhem namelijk van station naar station wandelen door alleen maar groene zones.

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Enquête

Wat wil u graag in Vredenburg organiseren samen met de wijkvereniging?

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg
Email: g.scheuter@rijnstad.nl

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com