Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

U bent hier

Data vergaderingen

27-02-2018
22-05-2018
30-10-2018

Aanvang 20.00 uur  Buurtoverleg Vredenburg

Locatie: Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29.

Wilt u een onderwerp agenderen dan kunt u contact opnemen met de voorzitster Regina Ram of email:
stichtingbewonersvredenburg@outlook.com

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

Wat vindt u van Wijkconnect

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com