Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

U bent hier

Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

BEKIJK DE LAATSTE WIJKKRANT HIER
 

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum Deadline kopij
Jaargang 40, nr. 1
februari 2018
2 januari 2018
Jaargang 40, nr. 2
april 2018
1 maart 2018
Jaargang 40, nr. 3 juni 2018 1 mei 2018
Jaargang 40, nr. 4 oktober 2018 1 september 2018
Jaargang 40, nr. 5 december 2018 1 november 2018

 

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com,
of download het meest recente advertentiecontract 2017.

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

Wat vindt u van Wijkconnect

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com