Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Redactie

Bewonersoverleg Vredenburg,  dinsdag 22 mei 2018

Agenda 

1. Welkom
2. Onderzoek vrijwilligers Vredenburcht
3. Schildering Passerelle
4. Buurtbemiddeling Rijnstad
5. Sociaal wijkteam
6. Iriszorg Groningensingel
7. Lopende projecten
8. Rondvraag

Redactie

Redactie

Home-start zoekt nieuwe gemotiveerde vrijwilligers voor minimaal een jaar voor de periode september 2018 tot en met juli 2019 of als je wilt langer.

Als Home-Start vrijwilliger bied je ondersteuning aan gezinnen in Arnhem (met tenminste één kind tot zeven jaar) die dat nodig hebben.

Ouders geven zelf aan welke ondersteuningsvraag ze hebben.

Die vraag kan zeer uitlopend zijn, zoals hulp bij overbelasting, moeilijkheden met kinderen en weinig sociale contacten.

Als vrijwilliger ga je wekelijks bij ‘jouw’ gezin op bezoek.

Redactie
Redactie

Het is weer zomer! Tijd om je loep, verrekijker en schepnet van de schuur of zolder te halen en lekker naar buiten te gaan! Heb je je ooit al eens afgevraagd wat voor dieren er allemaal in, op en rondom het water leven? Ga op zondag 10 juni samen met Scharrelkids van IVN Arnhem op ontdekkingstocht en kom erachter! Doe dan mee aan deSlootjesdag! Vang met een visnetje heel veel verschillende soorten waterdiertjes en kom meer te weten over hun leefgebied, gedrag en uiterlijk. Het is elke keer weer een verrassing wat er boven water komt!

Redactie

 

 

 

SWOA start in september ANWB AutoMaatje. Voor Arnhem is het een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken.

Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen.

Redactie

Als penningmeester van onze wijkvereniging heb ik het bestuur van wijkvereniging Vrehoek laten weten dat ik stop met de taken van penningmeester. Ik heb aangegeven dat het penningmeesterschap niet meer is te verenigen met mijn betaalde werkzaamheden. Als het vrijwilligers werk niet meer valt te combineren met privé en betaald werk, moet er een beslissing worden genomen die ik liever niet had genomen, maar die helaas onvermijdelijk is gebleken. Na ruim 6 jaar kan ik niet anders dan bedanken voor de functie. Ik zal tot aan de zomervakantie de taken blijven behartigen maar daarna is het over. Dan zal iemand anders deze taken moeten overnemen. Het wel en wee van onze mooie wijk Vredenburg ligt me na aan het hart en ik heb het een eer gevonden de financiële zaken van de wijk te mogen behartigen.

Redactie

Het bestuur van wijkvereniging de Vrehoek heeft op 15 mei, tijdens haar bestuursvergadering, de situatie besproken die is ontstaan na de mededeling van de penningmeester dat hij zijn taken na de vakantie neerlegt. Duidelijk is dat, als er zich geen nieuwe mensen aanmelden om mede de kar te trekken, de wijkvereniging geen bestaansrecht meer heeft en met alle activiteiten zal worden gestopt. Besloten is om de activiteiten tot de zomervakantie door te laten gaan. Daarna zullen er geen activiteiten meer worden georganiseerd onder de vlag van de Vrehoek. Mochten er tussentijds nog mensen zich opgeven om taken over te nemen c.q. te assisteren als bestuurslid of vrijwilliger, dan zal worden bekeken of de Vrehoek kan blijven bestaan.

Redactie

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com