Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Gerard Scheuter

Beheer

 

 

 

 

 

 

 

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart gaan zo'n 1.200 Arnhemmers op meer dan 40 locaties zwerfafval opruimen. Tijdens de afvalestafette wisselen zij elkaar af, in aanloop naar de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart.

Beheer

Het tuinseizoen staat weer voor de deur.

Vanaf zaterdag 17 maart kunt u een gratis zak compost krijgen op vertoon van uw afvalpas. Hiermee bedanken we alle Arnhemmers die hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart inzamelen. Want zo besparen zij een hoop geld voor de stad. Gft-afval dat wordt gescheiden, hoeft namelijk niet verbrand te worden. Bovendien wordt er compost van gemaakt, dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld perkjes, parken en sporttereinen.

Beheer

Stadscompagnie Arnhem is het koor van de stad. Het koor voor iedereen.
Wegens succes start op 30 maart een extra zinggroep op de vrijdagmiddag om samen de week uit en het weekend in te zingen.

Beheer

Op donderdag 8 maart zijn de gasten en het vrijwilligersteam van Resto VanHarte in Arnhem op de hoogte gesteld van het feit dat Resto VanHarte haar taak in Arnhem als volbracht ziet.

Met deze stap biedt Resto VanHarte de ruimte aan nieuwe lokale eetinitiatieven. Deze ontwikkeling sluit aan op de wijkgerichte aanpak van de gemeente Arnhem. Resto VanHarte is drie jaar geleden een samenwerkingsverband met de gemeente aangegaan waarin zij  de decentralisatie voorbereidt naar wijken en wijkbewoners op  het gebied van sociale cohesie, zorg voor ouderen en de gezondheid van kinderen. Uiteraard zal Resto VanHarte op verzoek van de gemeente en lokale partijen beschikbaar blijven om met haar kennis en ervaring de lokale sociale eetinitiatieven te ondersteunen. 

Beheer

Dat het water van de Rijn door Arnhem stroomt, weten we allemaal. Dat de muzikale energie van Popkoor o|two|six nu ook door Arnhem stroomt is minder bekend.

Hoe dan? Nou zo dus!

’Zo dus’ is de titel van de voorstelling die op 26 en 27 mei te zien, te horen en te beleven is in Het Posttheater.

Het Arnhemse popkoor o|two|six heeft zo’n tachtig leden uit Arnhem en omgeving. Desondanks is het een echt A-rnhems koor, een A-koor. Het repertoire dat in het twintigjarig bestaan is opgebouwd, bestaat uit popmuziek met af en toe een knipoog naar licht klassiek, musical en natuurlijk een verzameling kerstliedjes.

Redactie

Er is maanden gewerkt aan het beplakken van de Social Sofa Vredenburg met mozaïeksteentjes naar het ontwerp van Laura Oostdam. We kregen gastvrij onderdak in de stallen van Stadsboerderij De Korenmaat. 

We begonnen in juli en gedurende de zomer zaten we heerlijk in de buitenlucht en was het een genot om daar met elkaar te mozaïeken. In de wintermaanden was het soms wel even doorbijten, maar we konden ons altijd opwarmen in de keuken van de boerderij met een kop koffie. We zijn de mensen van de Korenmaat ook heel dankbaar voor al hun medewerking en gastvrijheid.

Gerard Scheuter

De voorzitter opent het bewonersoverleg met een hulde aan de aanwezigen vanwege het koude weer. Aanwezig zijn 60 bewoners, de SWOA, Iriszorg, sociaal wijkteam, team Leefomgeving en denieuwe opbouwwerker Mascha Geurts.

Marcel Reijken is wijkagent van Kronenburg en Appelgaard. Vanwege ziekte vervangt hij Johan Bruining. Een aantal vragen wordt beantwoord o.a. het opstarten van een nieuwe buurtpreventiegroep en het parkeren van grote voertuigen op de Groningensingel, dat mag niet volgens de APV.

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com