Uitnodiging meepraten over de locatie Groningensingel 1245

Beste bewoner(s),

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor een informatieavond over de plannen voor de voormalige locatie van het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel 1245. We onderzoeken op dit moment of het (districts-) bureau van de politie Gelderland Midden en het popcentrum Jacobiberg op deze locatie kunnen komen. We betrekken u graag bij deze haalbaarheidsstudie.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 12 juli praten we u bij over de stand van zaken en willen we graag uw mening horen. Zo kunnen we ons goed voorstellen dat u vragen of zorgen heeft die u kenbaar wilt maken. Daarnaast willen we u vragen of u in het voormalige schoolgebouw ook mogelijkheden ziet voor een ontmoetingsplek voor de buurt en welke ideeën u daar dan bij heeft.

Programma
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

Datum: dinsdag 12 juli 2022
Locatie: Groningensingel 1245, ingang Skar De Wervelwind, in de aula van het schoolgebouw
Tijd: Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur Start programma 20:00 uur, einde programma om 22:00 uur 20:00 uur:

Korte toelichting op de plannen 20:15 uur: Vragen uit de zaal aan gemeente, Jacobiberg en politie 20:45 uur:

Mogelijkheid om rond te lopen en bij gespreksleiders over onderwerpen als mobiliteit, parkeren, ontmoetingsplekken, inrichting openbare ruimte en dergelijke met elkaar van gedachten te wisselen

21:15 uur: Terugkoppeling van de groepsgesprekken

21:45 uur: Afronding en afsluiting 22:00 uur: Einde programma

Aanmelden deelname

We hopen dat u deel kunt nemen en dat u alvast nadenkt over wat u belangrijk vindt om ons te laten weten. We vragen u of u zich wilt aanmelden via: Groningensingel1245@arnhem.nl. Dankjewel alvast, dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Ook als u vragen heeft, kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen.

Wij hopen u op 12 juli te kunnen begroeten, graag tot dan.

Met vriendelijke groet, Marjolein Strik Projectmanager herontwikkeling Groningensingel 1245

Lorenz
Datum