U bent hier

Vredenburg Nieuwsarchief

beheer

Het NK Tegelwippen is in volle gang. In het weekend van 22 mei is zo'n 200m2 Vitessegras én zijn een paar honderd planten weggegeven in ruil voor tuintegels. Er zijn tijdens deze actie meer dan 800 tegels gewipt. Ook de komende maanden staan er verschillende acties op de planning om Arnhem naar de overwinning te helpen en klimaatbestendiger te maken.

Op vrijdag 21 mei heeft Arnhem Klimaatbestendig samen met vrijwilligers van ’t Broek Omhoog en de Buurtconciërge van Arnhem-Zuid graszoden uit Vitesse’s voetbalveld verzameld. Het veld werd vernieuwd en het oude gras zou weggegooid worden. Zonde, dachten ze bij platform Arnhem Klimaatbestendig. Er is contact gelegd met Vitesse om een tegel eruit, Vitessegras erin-actie te organiseren en Vitesse was direct enthousiast. Ook bij het publiek werd de actie goed ontvangen. Via de sociale mediakanalen van gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig werd de actie veelvuldig gedeeld. Op zaterdag 22 mei hebben zo’n 80 Arnhemmers tuintegels ingeruild voor een eigen stukje Vitessegras. Deelnemers kunnen het resultaat van hun Vitessetuin delen via sociale media en de beste inzending wint de middenstip en een Arnhems bierpakket van Durs.

Ook op 22 mei werden de vaste planten die uit de wisselschalen van de gemeente zijn gehaald gratis weggegeven in ruil voor tuintegels. De vaste planten kregen een nieuw leven door ze weg te geven aan bewoners en buurtinitiatieven. Beide acties hebben ervoor gezorgd dat Arnhem in het NK Tegelwippenklassement meer dan 10 plaatsen is gestegen.

Meer lezen
beheer

Het AKU-monument op het Gele Rijders Plein, bestaande uit de fontein, het beeld en de pergola, wordt opgeknapt en aangepast aan de wensen van deze tijd. Enkele muurtjes worden weggehaald en de pergola wordt opener en toegankelijker. Zo ontstaat een uitnodigende ontmoetingsplek die geschikt is voor allerlei activiteiten.

De fietsenstalling, die op dit moment een onaantrekkelijke blokkade vormt tussen het plein en de binnenstad, verhuist naar een plek uit het zicht: half verdiept onder de pergola. Dit voorstel legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. 

Het voorstel is tot stand gekomen na een vergelijking van verschillende schetsontwerpen en uitgebreide gesprekken met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.

De vernieuwing doet recht aan het AKU-monument en versterkt tegelijk de recreatieve functie van het plein. Arnhem zet al langer in op de recreatieve functie van de binnenstad: van place to buy, naar place to be. 

Meer lezen
beheer

Arnhemmers die een bijstandsuitkering ontvangen worden wel eens geholpen door een familielid of vriend/kennis met het betalen van bijvoorbeeld rekeningen of ze krijgen een tas met boodschappen of een cadeautje. Vanaf 1 mei 2021 hoeven zij dat niet meer te melden als de giften in totaal niet meer dan € 1.200,- per jaar zijn.

Meer lezen
beheer

Heb je een wapen of ken je iemand met een wapen? Woon je in Arnhem? Nu is je kans: lever dit verwoestende wapen in en gun jezelf een eerlijke, kansrijke toekomst. Want met een mes op zak, slaat schijnveiligheid veel sneller om naar gebruik, met ingrijpende gevolgen die niet zijn te overzien. Van 31 mei tot 4 juni organiseren we samen met de politie en Openbaar Ministerie een wapeninleveractie. Gedurende deze week kun je straffeloos je wapen inleveren.

Meer lezen
beheer

Afvalbrengstation Arnhem Zuid 7 juni gesloten 

Van dinsdag 25 mei tot en met maandag 7 juni zijn er werkzaamheden aan De Overmaat. De bovenste laag asfalt is versleten en aan vervanging toe. Daarom krijgt De Overmaat nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn overdag tussen 7.00 uur en 16.30 uur. In verband met de werkzaamheden is het afvalbrengstation Arnhem Zuid op 7 juni gesloten.

Wanneer

Vanaf dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 4 juni vinden tussen 7.00 uur en 16.30 uur de straatwerkzaamheden plaats. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. In deze periode wordt de weg niet afgesloten.

Meer lezen
beheer

De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek. Wil je weten hoe het op jouw adres scoort? Kijk dan op www.checkjeplek.nl Je kunt dan snel zien hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Ook handig als je wilt verhuizen en een indruk wilt krijgen van de nieuwe buurt. Er is namelijk nog veel meer te zien op de site. Zo kun je ook zien of er veel groen is waar je kunt ontspannen, hoe het met het geluid staat en zelfs hoeveel sterren je op die locatie kunt zien. Op de website staan ook kaarten die de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide weergeven.

Natuur en Milieu Gelderland en Luchtwachters Arnhem zijn partner van de gemeente Arnhem op weg naar schone lucht. Meld je aan voor het burgermeetnet en/of de digitale nieuwsbrief via www.natuurenmilieugelderland.nl/schoneluchtarnhem.

 

Meer lezen
beheer

Arnhem is in 2040 een groene, vitale stad met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid: de stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. En Arnhem is en blijft een creatieve stad.

Dat staat in het voorontwerp van de omgevingsvisie, dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In deze visie worden ambities, wensen en ideeën voor Arnhem vertaald in het ruimtegebruik binnen de stad.

Meer lezen
beheer

De regenboogsalon, een nieuw initiatief van SWOA. In het kader van de Roze Loper organiseren wij een maandelijkse bijeenkomst om mensen bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan. Maar wat is de regenboogsalon precies en is het iets voor jou? Onze collega’s Niels en Willem vertellen! 

Wat is de regenboogsalon?

Willem: “De Regenboogsalon is een laagdrempelige bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan. Van luchtig tot serieus, maar in ieder geval samen en gezellig! En dat onder het genot van een hapje en een alcoholvrij drankje.”

Meer lezen
beheer

Een verblijf in de daklozenopvang zou zo kort mogelijk moeten zijn. Arnhem streeft ernaar om de capaciteit van de opvangvoorzieningen te verkleinen en mensen te laten doorstromen naar een eigen woonplek, eventueel met begeleiding. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende woonplekken zijn.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: "Met een eigen plek krijgen mensen hun leven sneller weer op de rit. Door corona worden daklozen op dit moment op een eigen kamer opgevangen en we zien dat dit deze mensen goed doet. We staan nu voor de keuze om de opvangcapaciteit uit te breiden om hetzelfde aantal mensen te kunnen opvangen, of om juist nu te gaan investeren in wonen. Omdat wonen het beste is voor onze inwoners gaan we voor die optie." 

Burgemeester en wethouders B&W stelden recent plan 'Van Opvang naar Wonen' vast. Arnhem heeft in 2020, om coronabesmettingen te voorkomen, bestaande opvanglocaties moeten aanpassen. Daardoor konden er minder mensen terecht. Om toch voldoende opvangplekken te bieden is tijdelijk het cruiseschip de Serenade gehuurd. Arnhem wil het aantal opvangplekken plekken de komende jaren afbouwen. Wethouder Louwers: "We gaan voor zoveel mogelijk woonplekken, maar het uitgangspunt blijft uiteraard dat niemand onvrijwillig op straat hoeft te slapen". Op basis van een inschatting van de in- en uitstroom de afgelopen jaren, verwacht Arnhem dat er 40 tot 100 woonplekken per jaar nodig zijn. In 2021 komen al enkele woonplekken beschikbaar.

Meer lezen
beheer

Vanaf vandaag staat een groen en de enige paspoorthoudende bushalte van Nederland in Arnhem. Niet alleen het dak maar ook de zijwanden staan vol bloemen en planten. De abri is circulair gebouwd en er zijn innovatieve duurzame technieken toegepast.

De abri is gemaakt om lang mee te gaan, maar is ook modulair. Dat betekent dat de bushalte in onderdelen herbruikbaar is. Vanzelfsprekend gebruikt de halte groene stroom en worden materialen gebruikt met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. En je kunt er mooi je mobieltje opladen tijdens het wachten.

Meer lezen
beheer

In opdracht van gemeente Arnhem lanceren Stichting Rijnstad, SWOA en Stichting Humanitas maandag 3 mei as. Goed Geregeld Arnhem. Een online loket voor inwoners en professionals voor vragen over geld en sociaal juridische zaken. De website ggarnhem.nl biedt inwoners gratis en vrijblijvend advies en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Goed Geregeld Arnhem werkt vanuit het éénloket-principe: dat betekent één keer je vraag stellen aan een professional met brede algemene kennis en een helder antwoord in gewone taal of directe doorverwijzing met warme overdracht.

Meer lezen
beheer

Ben je op zoek naar een uitdagende financiële bestuursfunctie bij een interessante, professionele vrijwilligersorganisatie?

We zoeken iemand met kennis, ervaring en inzicht in financiële processen en bij voorkeur met een relevant netwerk in en affiniteit met het lokale sociaal domein.

Wie zijn wij:
Stichting Vitanos stimuleert en ondersteunt individuele wijkbewoners om gezond en vitaal te worden of te blijven en actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee wordt tegelijkertijd het sociaal netwerk van samenredzaamheid in de wijk of buurt versterkt. Het bestuur van Vitanos bestaat uit vier bestuursleden die gemiddeld eens per 4-6 weken vergaderen (tijdens COVID-19 digitaal).

Meer lezen
beheer

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg zet zich in voor gelijkwaardige participatie en een inclusief Arnhem.

Meer lezen
beheer

 

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief.

 

Meer lezen
beheer

Op 8 april 2021 heeft de gemeente Arnhem een digitaal wijkgesprek georganiseerd voor Vredenburg over 'energie'.

Tijdens deze wijkgesprekken bent u onder andere geïnformeerd over wat u (nog meer) kunt doen om uw energierekening te verlagen. U bent geïnformeerd over een initiatief dat loopt in Kronenburg en voor de Rijnlandflat in Vredenburg-Noord om voor 2030 van het aardgas af te gaan. En ook dat de overige (en overgrote deel van de) woningen van Vredenburg niet voor 2030 van het aardgas afgaan. Alle ideeën, vragen, zorgen en behoeften zijn op een prettige wijze besproken. We hebben daar een overzicht van gemaakt die u kunt bekijken.

Meer lezen
beheerAls de Corona maatregelen het toelaten verandert het park drie dagen lang in een gemoedelijke camping, waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Van jong tot oud en van sportief tot lekker lui, iedereen is welkom bij de Buurtcamping!

Organisator Linda van der Knaap vertelt over de kracht van de Buurtcamping:

“De Buurtcamping maakt het voor weinig geld mogelijk om een ultiem vakantiegevoel te ervaren!
De Buurtcamping is een moment in het jaar waarop bijzondere ontmoetingen ontstaan in eigen park. Een eenmalige ontmoeting die tot kansen en vriendschappen kan leiden die een leven lang duren. Een echte aanrader dus!”

Kom je ook?

Meer lezen
beheer

Meer lezen
beheer

In deze nog steeds aanhoudende corona periode is iedereen nog veel thuis. Dat zorgt soms voor meer spanning en stress dan normaal. Herkent u dit?

• Willen de kinderen steeds langer gamen?

• Heb je zelf weinig tijd om je werk goed te doen?

• Is het lastig om huishoudelijke taken te combineren met kinderen die thuis zijn?

• Zorgt het wegvallen van werk voor financiële onzekerheid?

Meer lezen
beheer

Je wilt meer bewegen omdat je gezonder wilt leven en actiever bezig wil zijn. Dat is makkelijker én gezelliger als je dat samen met iemand doet! Voldoende bewegen hoeft helemaal niet zo intensief te zijn. Wandelen is hier een goed voorbeeld van.

SWOA maakt de match!

Met wandelmaatjes brengt SWOA mensen met elkaar in contact die graag wandelen. Wij kijken of iemand in jouw buurt zich ook heeft aangemeld. Ook kijken we of jullie wandelwens overeenkomt: een klein ommetje of een lange afstandswandeling? Op basis daarvan maken wij een koppeling.

Let op: Bij de wandelmaatjes hebben wij geen vrijwilligers of deelnemers. We leggen hier puur het contact tussen Arnhemse inwoners die gezellig met elkaar op pad willen.

Aanmelden of meer informatie?

Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/wandelmaatje, mail naar maatjes@swoa.nl of bel met 026-3272266. Vergeet bij aanmelding niet door te geven: je naam + achternaam, telefoonnummer, adres, eventuele bijzonderheden en jouw voorkeur voor een wandeling: een kort ommetje of een lange(re) route.  

Meer lezen
beheer

In de week van 12 april hebben de groepen 1/2, 2/3, 6, 7 en 8 van OBS Da Vinci Arnhem verkeerslessen gekregen. Deze werden buiten op het schoolterrein gegeven door een verkeersdocent van verkeerskunsten.

Groepen 1/2 en 2/3 zijn vooral druk geweest met het oversteken in verschillende situaties. Zo werd er onder andere gebruik gemaakt van een zebrapad en geoefend met obstakels op de weg en wat je dan moet doen. Op onderstaande foto's ziet u ze in actie:

Meer lezen
beheer

Koffieprut, aardappelschillen, etensresten, uitgebloeide bloemen: een groot deel van ons afval vormt samen ons groente-, fruit- en tuinafval (gft). Als we dit goed scheiden, kunnen we er nieuwe producten van maken, bijvoorbeeld compost. Dit kun je gebruiken voor perkjes, parken en sportterreinen. Ook dit jaar willen wij u weer graag bedanken dat u uw gft-afval apart inzamelt en zo meehelpt aan duurzaam hergebruik ervan.

Meer lezen
beheer

In de wijkkrant van april j.l. werden 2 zangers-gitaristen geïnterviewd.
De beide heren: Roge Zwart en Alex van der Horst, hebben de handen ineen geslagen en geven op zondagmiddag 25 april a.s. om 15 uur een gratis huiskamerconcert dat u kunt volgen via YouTube.
Hier volgt de link: https://youtu.be/uDOtjOPDmlQ

Meer lezen
beheer

Op vrijdagochtend 9 april zijn de eerste tegels voor de nieuwbouw van Museum Arnhem door Saskia Bak en Cathelijne Bouwkamp gezet. De komende maanden worden er in totaal 82.000 tegels aan de gevel van de nieuwe vleugel bevestigd. Naar verwachting zitten alle tegels in juli aan de gevel.

De tegels zijn gemaakt door Koninklijke Tichelaar. De geglazuurde keramische tegels zijn zeer duurzaam als gevelmateriaal; gemaakt van natuurlijke klei en ze blijven hun kleur en glans behouden. Door een speciaal 'recept' is geen één tegel hetzelfde! De combinatie van de kleuren en het verloop van de kleuren zorgen ervoor dat je straks met verwondering naar het nieuwe museumgebouw kijkt.

Meer lezen
beheer

Een impuls voor de digitalisering van bedrijven in de regio. Dat is het idee achter de MKB-deal Smart Together. Hierin helpen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering.

Een van de regelingen is de zogeheten voucher-regeling voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers). Ondernemers die hun website willen verbeteren, hun online verkoopkanalen willen uitbreiden of hun productie en onderzoek willen digitaliseren, konden aankloppen bij de regio voor steun. Die kan per bedrijf oplopen tot € 2500.

Meer lezen
beheer

Parkeergarage Rozet krijgt een flinke opknapbeurt: de garage wordt lichter, ruimer en er komt meer service. Daarnaast wordt hij op de toekomst voorbereid. Er komen onder meer oplaadpunten voor elektrische auto's, die stroom krijgen via zonnepanelen op het dak.

Onder de nieuw te bouwen appartementen van Bartok Park komt een bewaakte fietsenstalling, waar je ook je e-bike kunt opladen. Daarnaast kun je er gebruikmaken van elektrische deelfietsen en elektrische deelauto's: een duurzame mobiliteitshub. Dat plan stuurt het college vandaag naar de gemeenteraad.

Meer lezen
beheer

Voor nabestaanden na zelfdoding is het verwerken van het verlies vaak een moeilijk proces. Veel vragen rondom het overlijden blijven onbeantwoord. In deze groep kan men herkenning en steun vinden bij anderen die ook een naaste hebben verloren door zelfdoding. In de bijeenkomsten is er ruimte voor ieders persoonlijke verhaal. Ook praten we over rouwtaken, gevoelens van schuld en schaamte, reacties uit de omgeving en er is ruimte voor eigen thema’s.

Meer lezen
beheer

Volg de link voor de meest recente nieuwsbrief en foto's van Het Koningspley windpark.

https://mailchi.mp/fa40937d0a7a/nieuwsbrief-windpark-koningspleij-20-ins...

Meer lezen
beheer

Het afgelopen jaar zijn jullie, vanwege corona, waarschijnlijk meer thuis geweest dan jullie gewend waren. Hierdoor hebben jullie ook meer gezien van uw eigen directe leefomgeving. Zaken die wat u betreft beter kunnen of dingen waar u tevreden over bent.

Wij willen u verzoeken om aan de hand van de onderstaande 3 vragen uw ervaringen met ons te delen. Met deze informatie kunnen we samen een wijkprogramma voor 2022 maken.

In het huidige wijkprogramma zijn de volgende thema's opgenomen:

  • Meedoen
  • Openbare ruimte
  • Veiligheid

Dit zijn containerbegrippen, als u hier meer over wilt weten dan kunt u dat lezen op: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen/Wijkprogram...

Meer lezen
beheer

Heeft u door de coronacrisis minder inkomen? En kunt u daardoor de huur of hypotheek van uw huis niet meer betalen? Of de kosten van gas, water en elektriciteit? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw baan hebt verloren of als ondernemer uw werk maar gedeeltelijk kunt uitoefenen. De TONK is een tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat u in uw huur- of koopwoning kunt blijven wonen. Ook wordt geprobeerd te voorkomen dat schulden worden opgebouwd. De hoogte van de TONK hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt naar de hoogte van uw (woon)kosten, uw inkomen en welk deel u nog zelf kunt betalen.

Meer lezen

Pagina's

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

15-09-2021, 22-09-2021, 29-09-2021, 06-10-2021 Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021
30-09-2021, 05-10-2021, 07-10-2021 Training over Mantelzorg & Dementie
10-09-2021, 11-09-2021, 02-10-2021 Herstart van veel activiteiten
30-09-2021, 05-10-2021, 07-10-2021 Training over Mantelzorg & Dementie
15-09-2021, 22-09-2021, 29-09-2021, 06-10-2021 Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com