Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Voorbereidingsteam Buurtoverleg Vredenburg

Het voorbereidingsteam is het dagelijks bestuur van het Buurtoverleg en heeft als taak het voorbereiden en doen uitvoeren van buurtbijeenkomsten, uitnodigen van gasten, bewaken van de afspraken e.d. De bijeenkomsten worden georganiseerd met ondersteuning van het opbouwwerk.

Sinds 2016 is het voorbereidsteam tevens het bestuur van de stichting Bewoners Vredenburg. Door een stichting te worden is meer continuïteit gewaarborgd en is een beter financieel beheer mogelijk geworden. Naast gemeentelijke subsidies zijn we nu beter in staat ook zelf fondsen te verwerven voor de activiteiten van bewoners op het gebied van wonen, veiligheid en leefbaarheid.

Contact: Regina Ram
Voorzitter Stichting Bewoners Vredenburg
reginaram@planet.nl

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com