Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Brief aan wethouder Mink

Buurtoverleg Vredenburg
Werkgroep Parkeren/Verkeer
email: wijkvredenburg@gmail.com
p.a. JC. De Madser
Kronenburgbusbaan 25
6836 EJ Arnhem


Aan: Wethouder A. Mink
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Betreft: Parkeeroverlast Groningensingel e.o. door bedrijven

 

Arnhem, 19 november 2014

 

Geachte Heer Mink,

Al sinds de jaren tachtig klagen bewoners over de overlast van parkeren door bezoekers en personeel van enkele grote bedrijven die zijn gevestigd aan de Groningensingel (o.a. Rijnpoort, Belastingkantoor, T-Mobilegebouw, etc). De auto’s worden massaal in de wijk geparkeerd, ook op plekken die daar helemaal niet geschikt/bestemd voor zijn (stoepen,  voor carports etc.)
Tot op heden waren alle maatregelen onvoldoende, vandaar dat dit probleem opnieuw prominent geplaatst is in het Wijkactieplan Vredenburg-Kronenburg.

In opdracht van het Buurtoverleg Vredenburg heeft een externe stedenbouwkundige er nog eens naar gekeken. Zijn advies is bijgevoegd. Ook vindt u een impressie bijgevoegd van de deeloplossing die hij hiervoor aandraagt.

Wij zijn van mening dat er in het kader van het wijkactieplan een aantal zaken belangrijk zijn:
- de aangedragen oplossing om het noordelijk deel van de Groningensingel aan beide zijden te voorzien van parkeerplaatsen door één rijstrook hiervoor in te richten neemt een deel van de parkeerdruk weg. (Vreemd genoeg is dit wel aan de zuidzijde uitgevoerd).
- de bron van de overlast ligt bij de bedrijven en het beleid dat zij voeren. Men heeft voor de eigen parkeergelegenheid slagbomen geplaatst en laat selectief parkeerders/eigen personeel toe. Met tot gevolg dat de wijk vol auto’s staat en de parkeerdekken van o.a. Rijnpoort half leeg. Dit vinden wij een zeer slechte vorm van maatschappelijk ondernemen.

Wij zijn van mening dat zowel gemeente, verantwoordelijk voor de veel te lage parkeernormen, als de betreffende bedrijven bereid moeten zijn om te investeren in oplossingen. Wij zouden u willen vragen om zo snel als mogelijk de aanleg van parkeerstroken op de singel mogelijk te maken, eventueel met een financiële bijdrage uit het wijkactiebudget, maar daarnaast deze investering te gebruiken om in gesprek te gaan met deze bedrijven op bestuurlijk niveau en om hen te vragen om ook te investeren in het kader van hun maatschappelijk ondernemen en meer ruimte voor parkeren  effectief te benutten.

Ook zouden we nog eens kunnen kijken naar de openbare parkeerplekken bij de flats. Met een duidelijke belijning kan hier ook meer ruimte gecreëerd worden.

Graag zouden wij deze lastige zaak in een persoonlijk onderhoud met u willen toelichten. We hebben de wijkregisseur gevraagd om een afspraak met u voor ons te regelen. Ook nodigen wij u uit om onze wijk te bezoeken om ter plekke de situatie te bekijken en te bespreken.

Wij hopen dat u zich in wilt spannen voor dit slepende probleem.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep

Robert Wijnands
Freek Smorenburg
Henri van Klaveren
Bert Oostveen

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com