U bent hier

Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

BEKIJK DE LAATSTE WIJKKRANT HIER

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum Deadline kopij
Jaargang 44 nr. 1 februari 2021 2 januari 2021
Jaargang 44 nr. 2 april 2021 1 maart 2021
Jaargang 44 nr. 3 juni 2021
1 mei 2021
Jaargang 43 nr. 4 oktober 2020 1 september 2020
Jaargang 43 nr. 5 december 2020 1 november 2020

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com of download hier het advertentiecontract.

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com