Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Verslag bewonersoverleg Vredenburg 27 februari 2018

Printvriendelijke versiePDF-versie

De voorzitter opent het bewonersoverleg met een hulde aan de aanwezigen vanwege het koude weer. Aanwezig zijn 60 bewoners, de SWOA, Iriszorg, sociaal wijkteam, team Leefomgeving en denieuwe opbouwwerker Mascha Geurts.

Marcel Reijken is wijkagent van Kronenburg en Appelgaard. Vanwege ziekte vervangt hij Johan Bruining. Een aantal vragen wordt beantwoord o.a. het opstarten van een nieuwe buurtpreventiegroep en het parkeren van grote voertuigen op de Groningensingel, dat mag niet volgens de APV.

Arjen van Klasbeek heeft een droom. Park Immerloo is prachtig om te recreëren, maar hij zou graag willen dat er meer activiteiten komen voor bewoners. Men wil in het voorjaar een versmarkt met lokale producten organiseren en een escape room. Daarnaast is er het idee van een Immerloo Run en misschien wel met fluisterbootjes of waterfietsen in de plas. Men is bezig om samen met frisbee vereniging Airborn Arnhem een disc golf parcours aan te leggen en de grootste droom is een paviljoen in het park, een recreatieve voorziening met horeca, terras en sanitair.
Een aantal aanwezigen wijzen op de waarde van de natuur in het park en de zorg dat de flora en fauna wordt aangetast door al deze aanpassingen in het park. Toch is de meerderheid wel voor (beperkte) activiteiten.

De bereikbaarheid van park Immerloo met de auto creëert parkeerproblemen bij activiteiten zoals vorig jaar bij het Foodtruckfestival. Een goede routebeschrijving en verwijzen naar parkeren is daarbij belangrijk evenals het meenemen van goede planning in de vergunningaanvraag bij de gemeente.

Marjon van Baars van de SWOA vertelt over Automaatje, een maatschappelijk initiatief van de ANWB. Vrijwilligers met een eigen auto worden gekoppeld aan mensen die een vervoersvraag hebben. Daarbij gaat het om korte, praktische uitjes. De SWOA wil in juni in Arnhem starten en zoekt nog vrijwillige chauffeurs.

Bianca van der Weijden vertelt over de mogelijke aanpak van de Groningensingel. Op dit moment moet er nog een keuze gemaakt worden welke straten in Arnhem wordt aangepakt, er is niet voldoende budget. Als dit de Groningensingel wordt dan komt er dit jaar een bijeenkomst voor alle bewoners. De uitnodiging wordt dan huis-aan- huis verspreid.

De Passerelle wordt geschilderd zodra het weer beter wordt en er wordt een anti graffiti laag aangebracht. Na het schilderen wordt ook het groen geplaatst.

Herman Brüggemann geeft de stand van zaken na de wijkschouw in november 2017, er zijn 2 onderwerpen afgehandeld. De rest volgt zo spoedig mogelijk zodat er in het voorjaar een nieuwe wijkschouw kan komen.

De Social sofa wordt geplaatst bij de waterspeeltuin en op woensdag 28 maart om 14.30 uur wordt deze door burgemeester Marcouch onthuld.

In de begroting van 2018 is nog een post opgenomen voor nieuwe initiatieven. Hiervoor kan iedereen een aanvraag indienen, het formulier en meer info staat op de wijk-website.

Bij de rondvraag kwamen nog wat andere zaken aan de orde.

 Het entree gebouwtje van de Rijnhal zou naar Vredenburg of het park kunnen gaan. Helaas is dit gesloopt.

 Binnenkort begint een actie voor drie wijken met het thema duurzaamheid. Tien gezinnen doen een duurzaamheids challenge, aanmelden hiervoor kan bij Bianca van der Weijden van het team Leefomgeving.

 De boomstam met de tekst Park Holthuizen was een idee van de vereniging van eigenaren Holthuizen, daar wordt niets aan veranderd.

Het volgende bewonersoverleg is op dinsdag 22 mei om 20.00 uur in de Vredenburcht.

Voor contact met het bewonersoverleg, Regina Ram, voorzitter Stichting Bewoners Vredenburg.

Email: reginaram@planet.nl

Locatie

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com