geschreven door Wim Palstra

Winterpostelein 

Er is veel geruimd op de tuin, maar niet de postelein. Daarvan kan nog heel goed geoogst worden. We praten dan over een plantje dat veel te weinig bekend is.  Je vindt het ook nauwelijks in de gewone kookboeken en winkels. Vandaar dat we hier nu eens aandacht aan willen geven. <--break->

Met het fietsparkeerplan voor de binnenstad maken we tussen nu en 2030 een aantrekkelijk en duidelijk systeem met voldoende plekken om fietsen makkelijk, veilig en schadevrij te parkeren. Zo stimuleren we nog meer mensen om met de fiets naar het centrum te komen.

 

De online bijeenkomst is op dinsdagavond 25 januari van 19.30 – 21.30 uur.

Meer dan € 650.000 Europese subsidie om Arnhem klimaatbestendiger te maken

Gemeente Arnhem heeft € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Hiermee kan de gemeente meer investeren in klimaatadaptatie en de kennis over dit onderwerp vergroten. We krijgen in ons land steeds meer te maken met extreme hitte, hoosbuien en droogte. Door te investeren in klimaatadaptatieprojecten kunnen we ons hier weerbaar tegen maken.

Zondag 6 maart 2022 zal voor de 7de keer de Hengelsportbeurs Oosterhout plaatsvinden. Uiteraard alleen als de corona regels dit toe laat!

Hier vindt u het activiteitenprogramma voor de kerstvakantie in Midden en Nieuw Zuid.

Niemand wil tijdens de feestdagen in het ziekenhuis zijn. Maar soms heb je geen keus, omdat je als patiënt juist in deze kerstperiode zorg hard nodig hebt. Je rekent op de zorgmedewerkers die, ongeacht de feestdagen en zware omstandigheden, altijd dag en nacht voor hun patiënten klaarstaan.

Bart van den Hoven van het Arnhemse architectenbureau Statt heeft in plaats van kerstpakketten weg te geven bomen geschonken aan de stad. Hij wil hiermee ook andere ondernemers stimuleren om bij te dragen aan een groene en toekomstbestendige leefomgeving.

Door het coronavirus staat de zorg in de ziekenhuizen onder druk. Dat geldt ook voor Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis. We proberen de zorg voor kankerpatiënten door te laten gaan, en tot nu toe lukt dat ook. Chemokuren, bestralingen en een groot deel van de operaties blijven we uitvoeren. Blijft u zich dus gewoon melden bij uw huisarts en het ziekenhuis, dan kijken we graag samen met u wat mogelijk is.

Voorgeschiedenis, 2016

Een aantal bewoners uit de wijk Vredenburg in Arnhem wilden in 2016 meer dan een groot tegelplateau voor hun deur. Ze wilden het gebied aantrekkelijker maken met een moestuin en een natuurlijke speelplaats.

We naderen alweer het einde van dit kalenderjaar. We oogsten niet meer voor de Voedselbank, maar werken nog wel volop op het land. In de kassen hebben we bladgroenten gezaaid en geplant, zodat we vroeg in het voorjaar alweer kunnen oogsten voor de Voedselbank.

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com