Een internationale Koningsdagviering bij Rivers International School Arnhem

Op zaterdag 6 april organiseert Rivers International School Arnhem de Royal International Fair: een vroege Koningsdagviering met een internationaal tintje. Inwoners van Arnhem en omgeving zijn van harte uitgenodigd voor deze dag met de traditionele rommelmarkt, een internationaal buffet, sport- en spelactiviteiten, shows met muziek, dans en mode uit verschillende culturen, een lokale ondernemers- en handwerkmarkt en een springkussen. Er is voor alle leeftijden iets te doen, te zien of te proeven.

De ondergrondse afvalcontainers in de Arnhemse woonwijken mogen weer dicht. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens besloten. In fases worden vanaf april 2019 de 1.300 ondergrondse containers voor restafval weer afgesloten. Vooraf worden inwoners geïnformeerd over wanneer dit gebeurt in hun wijk. Arnhemse inwoners moeten dan hun afvalpas gebruiken om afval in de ondergrondse container te gooien.

Kent u ze ook? Al die leuke, mooie initiatieven in uw wijk? Of bent u zelf actie bij de wijkvereniging, betrokken bij project voor mensen met een beperking, buurtfeest of runt u samen een buurthuis? Met zijn allen doen we eigenlijk best veel voor elkaar. Buurtbewoners die zelf een activiteit opstarten vormen het hart van uw wijk. Daar kunnen ze soms ook wel een beetje support bij gebruiken. Daar staat de Arnhemse Uitdaging voor.

Op donderdagmorgen 18 april van 10.30 - 12.00 uur is er weer een Kunstcafé in stadsboerderij de Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5 in Rijkerswoerd. De toegang is gratis, wel betaalt u 4 euro voor een consumptie bon voor onbeperkt koffie of thee.
Van 10.00 tot 10.30 uur is de inloop. Het Kunstcafé is voor 55 plussers die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur. 

 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier op www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0900 1809. Natuurlijk kunt u ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. 

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze voor u aan.

IVN Natuur-educatie Arnhem geeft een moestuincursus van drie avonden voor belangstellenden van jong tot oud. Woensdag 27 maart start deze onder de bezielende leiding van Henk Boesveld, De andere avonden zijn gepland op 17 april en 15 mei van 19.30 tot 21.30 uur.

De Teams Leefomgeving die sinds 2016 namens de gemeente in de wijken werken organiseren in de week van 16 t/m 23 maart ontmoetingen tussen inwoners, raadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeente. De ontmoetingen vinden plaats in de winkelcentra de diverse wijken, op verschillende tijdstippen.

Van maandag 18 maart tot en met zaterdag 23 maart gaan ruim 2000 basisschoolscholieren, KinderWijkTeams, studenten, werknemers en bewoners de straat op om zwerfafval op te ruimen. Deze Afvalestafette vindt plaats op verschillende locaties verspreid in Arnhem. Op zaterdag 23 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, wordt bekend gemaakt hoeveel zwerfafval er gedurende de week is opgehaald.

Zwerfafval is niet alleen storend om te zien, maar het is vooral niet goed voor de natuur. Daar gaan we in de week van de Arnhemse Afvalestafette iets aan doen! Help je ook mee?<--break->

Rijnstad neemt ook dit jaar deel aan de Week van Zorg & Welzijn van 11 t/m 16 maart a.s.

Tijdens deze week openen wij onze deuren voor buurtbewoners, samenwerkingspartners, vrijwilligers en andere belangstellenden. Op diverse locaties organiseren wij verschillende activiteiten.

Vanaf 1 april kunnen meer Arnhemmers gebruik maken van de GelrePas. Alle gezinnen met een inkomen van 130% van de bijstandsnorm kunnen vanaf dan een GelrePas aanvragen. Tot nu toe gold een grens van 120%. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De GelrePas is er speciaal voor mensen die weinig inkomsten hebben en daardoor vaak te weinig geld voor activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De GelrePas is gratis.

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com