Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Gerard Scheuter

 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt er gestemd voor het referendum. Arnhemmers kunnen in één van de 71 stembureaus in Arnhem hun stem uitbrengen. Of in Trolley 101. Deze oude trolleybus uit 1949 wordt namelijk speciaal ingericht als mobiel stembureau.

Redactie

Bijeenkomst : “ Hoe combineer ik mantelzorg en werk?”

Zorg jij naast je werk voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, (schoon)ouder, vriend(in) of buur?

Dan ben jij mantelzorger! Eén op de vijf werknemers is mantelzorger. In de zorgsector is dit zelfs één op de vier. En er zullen steeds meer mensen in de toekomst werk en mantelzorg combineren. Een zinvolle combinatie, maar ook één die kan leiden tot overbelasting en stress.

Redactie

Op 3 maart heeft wijkvereniging Vrehoek weer een disco avond georganiseerd. Vanaf 21.00 uur die avond konden de voetjes weer van de vloer. Dj Bettina had een flinke krat met muziek meegenomen zodat er voor elk wat wils was. Vanaf het eerste begin werd er gedanst en hoewel het eerste uur qua bezoekers tegenviel zat de sfeer er meteen goed in. Later op de avond kwamen er meer bezoekers en werd er goed en veelvuldig gedanst. Maar zoals altijd komt er een eind aan. Tot de laatste muziek tonen werd er gedanst maar toen was toch het moment gekomen om de avond af te sluiten. Bettina kreeg namens wijkvereniging Vrehoek een mooie bos bloemen overhandigd door Els, secrataris van de Vrehoek. Toen de zaal weer was opgeruimd konden we terug kijken op een gezellige avond. Bettina, bedankt voor je spontane medewerking en Albert bedankt voor het opbouwen en opruimen van de zaal.

Redactie

De RSVV is een van de weinige Omnisport-verenigingen in Nederland. Onze ruim 600 leden kunnen wekelijks onbeperkt deelnemen aan heel veel verschillende takken van sport. Sport wordt beoefend met een recreatief karakter… voor jong en oud! De RSVV is geen lid van nationale sportbonden en kan daardoor haar contributie laag houden: Voor vast bedrag per jaar kan een heel gezin (€31,90) of individuele sporter (€15,95) wekelijks zoveel sporten beoefenen als wij aanbieden!

Redactie

Wil je graag dat kinderen fijn buiten kunnen spelen? Of wil je juist meer vogels en bijen in je tuin, of misschien juist minder onderhoud aan je tuin? Willen jij en je buren minder wateroverlast in Vredenburg? Arnhem Klimaatbestendig helpt je hierbij! 

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van mensen en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verharding aanwezig waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig.

Redactie

Veel wijkbewoners zijn inmiddels op de hoogte dat er sinds 3 jaar in de wijk een wijkteam actief is. Verschillende bewoners hebben met vragen over zorg, inkomen, opvoeden en opgroeien al contact met het wijkteam gezocht.

Naast het ondersteunen van individuele wijkbewoners willen de coaches van het wijkteam ook in kaart brengen welke vragen en wensen er in uw wijk, buurt of straat vaker voorkomen. Door deze vragen te bundelen probeert het wijkteam, samen met andere organisaties en bewonersgroepen in de wijk, nieuwe, algemeen toegankelijke voorzieningen voor de wijk te ontwikkelen. Of misschien nog wel belangrijker; de initiatieven en voorzieningen die er al zijn verder te versterken.

 

Redactie

Negen excursies in 2018!

De Arnhemse heemtuin is in elk jaargetijde weer totaal anders!  Deze tuin, geopend in 1981, is uniek door de kristalheldere beek die er doorheen stroomt en de twaalf verschillende landschapstypen, zoals moeras, iepen/essenbos, schrale graslanden, heidegrond, uiterwaarden en een roggeakker, die rond Arnhem voorkomen. Honderden soorten planten, waaronder tientallen zeldzame, groeien hier.

Redactie

Zoals de meesten van jullie wellicht weten bevindt zich aan de Groningensingel 1221 een locatie van Iriszorg Beschermd Wonen. Wij weten dat er soms vragen en klachten zijn die te maken kunnen hebben met de bewoners van ons pand aan de Groningensingel. Wij willen u er graag van op de hoogte brengen dat u met uw klachten en/of vragen terecht kunt op het volgende e-mailadres: meldingenarnhem@iriszorg.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: www.iriszorg.nl

Redactie

Regelmatig gaan wij als bestuur van de wijkvereniging naar de bingoavonden in ons wijkcentrum. Iedere tweede zaterdag van de maand wordt zo’n bingo avond georganiseerd. Bij binnenkomst staan alle te winnen prijzen uitgestald op de tafels en kan men alvast zien waarvoor wordt gespeeld. Zo rond 20.00 uur kan men dan de eerste bingo kaarten kopen. Zodra alle aanwezigen spelkaarten hebben gekocht kan worden begonnen met spelen. Via een elektronisch cijferbord worden de getallen getoond en opgenoemd. De sfeer tijdens deze avonden is ronduit ontspannen en vrolijk.

Redactie

Zet hem alvast in de agenda: woensdag 13 juni 2018 Buitenspeeldag!

Al meer dan 10 jaar organiseren Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon de nationale Buitenspeeldag! Tijdens deze dag roepen we iedereen op om mee te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken. Jaarlijks melden meer dan 1.000 organisatoren een activiteit aan. Daarmee maken we meer dan 100.000 kinderen blij!

 

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com