Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

27 mei IVN Arnhem naar Fikkersdries

Printvriendelijke versiePDF-versie

IVN Arnhem nodigt je uit om op zondag 27 mei te wandelen in Fikkersdries. Dit waterwingebied van drinkwaterbedrijf Vitens ligt ten zuidoosten van Driel en is vrij toegankelijk voor het publiek.

Vitens onttrekt in 15 winputten grondwater aan de bodem en maakt hier drinkwater van voor de Betuwe en Nijmegen. Sinds 2003 wordt het gebied extensief beheerd. Het gras wordt (minstens) 2 keer per jaar gemaaid en afgevoerd met als doel de bodem minder voedselrijk te maken. Hierdoor ontstaan er bloemrijke graslanden. Ook in en langs de watergangen staan bijzondere plantensoorten, zoals twee soorten orchideeën, dotterbloem, holpijp en waterviolier.

Het gebied is rijk aan vlinders. Sinds april 2017 telt de Vlinderwerkgroep Arnhem hier systematisch (wekelijks) vlinders. De resultaten van de tellingen gaan naar de Vlinderstichting.

Tijdens de rondleiding besteden de natuurgidsen aandacht aan zowel de planten als aan de vlinders.

Deze gratis excursie is zeker een fietstocht waard en je hoeft niet te reserveren. Vanaf Driel en de N 837 (Elst – Heteren) bij de rotonde naar het zuiden een doodlopende weg in. Bij Langstraat rechts en al gauw ben je bij een beperkte parkeerruimte.

Vertrek is op 27 mei om 14.00 uur vanaf hoek Groene Woudsestraat / Langstraat te Driel (51°56'41.0"N 5°48'20.1"E). De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur. 

Informatie over andere IVN-activiteiten is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie

Datum: 
zondag, 27 mei, 2018 - 14:00

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com