Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Gezondheidszorg

Apotheek BENU Slochterenweg 220 026-3272320
     
Meldpunt Iriszorg

Groningensingel 1221
www.iriszorg.nl
vragen en klachten: meldingarnhem@iriszorg.nl

026-8451900

     
Poli Zuid Marga Klompélaan 6 088-0058888
     
Prikpost ZekerWeten

Wijkcentrum Vredenburcht
huisartsenpraktijk Hosainy/Veugelers
Slochterenweg 29
maandag t/m vrijdag 7.30-9.00 uur
U kunt terecht zonder afspraak voor
bloedafname en inleveren van materialen
voor laboratoriumonderzoek.

 
     
     
     
     
     
     

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.
23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.
23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com