Gezondheidszorg

Algemeen:    
BENU apotheek  Slochterenweg 220 026-327 23 20
     
Iriszorg Meldpunt
 

Groningensingel 1221
www.iriszorg.nl
vragen en klachten: meldingarnhem@iriszorg.nl

026-845 19 00
 
     
Rijnstate Arnhem-Zuid Marga Klompélaan 6 088-005 88 88
     
Prikpost ZekerWeten

Wijkcentrum Vredenburcht
Slochterenweg 29
maandag t/m vrijdag 7.30-9.00 uur
U kunt terecht zonder afspraak voor
bloedafname en inleveren van materialen
voor laboratoriumonderzoek.

 
     
 Dierenartsen:    
Dierenartspraktijk Mijn dierenarts   Huissensestraat 35 026-321 81 44
Dierenkliniek Rijkerswoerd  Mooieweg 102 026-323 33 08
Dierenambulance  026-3649111 ( 24/7 )  
Fysiotherapie:    
Fysio- en Kinderfysiotherapie
van Gilst
 
Aduardstraat 20 026-323 03 03
 
Fysio Physics Groningensingel 1043-1045
(in Basic-Fit)
 
Fysio voor ouderen Oude Schanspad 57 06-23302685
Fysiotherapie Vredenburg Slochterenweg 222 026-323 19 75
     
Huisartsen:    
H. Hosainy en mw. R. Veugelers  Slochterenweg 29 026-323 02 22
     
Logopedie:    
Logopedie Marian Tellers Slochterenweg 40 026-327 12 04
     
Orthodontie:    
Kerbusch Orthodentie   Groningensingel 1047 026-321 31 18
     
Tandartsen:    
Tandartspraktijk Arnhem-Zuid  Slochterenweg 222 026-323 11 12
Tandartspraktijk De Gelderse Kroon Sleggeplantsoen 40b 026-443 49 26
Tandartspraktijk M.J.T. Kooij Slochterenweg 222 026-323 00 87
Tandartsen T.A. Oei en mw. M.M. Oei-Lie Akkrumlaan 17 026-323 24 23
Tandartsenpraktijk F.J.G. Dams Slochterenweg 40b 026-44 53 773