U bent hier

Alarmnummers

Algemeen Alarmnummer als iedere seconde telt 112
Brandweer hulpverleningstrainingen 026-845 47 85
Dienstapotheek Eldenstaete Mr. D.U. Stikkerstraat 122 026-321 48 82
Gem. Arnhem: Algemeen
Koningstraat 38 0900-1809
Gem. Arnhem: Melding of klacht openbare ruimte   0900-1809
Huisartsenpost Mr. D.U. Stikkerstraat 122 0900-1598

Politie, geen spoed
Gebiedsagent: Marcel Reijken

Groningelsingel 94-96
marcel.reijken@politie.nl
0900-8844

Servicelijn SUEZ (huisvuil) www.arnhem.nl/afval 0800-366 69 99
Storingsnummer Elektriciteit   0800-9009
Storingsnummmer Gas   0800-9009
Storingsnummer Water   0800-0359
     

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com