Alarmnummers

Algemeen Alarmnummer als iedere seconde telt 112
Brandweer hulpverleningstrainingen 0900-0904
Dienstapotheek Eldenstaete Mr. D.U. Stikkerstraat 122 026-321 48 82
Gem. Arnhem: Algemeen
Koningstraat 38 0900-1809
Gem. Arnhem: Melding of klacht openbare ruimte   0900-1809
Huisartsenpost Mr. D.U. Stikkerstraat 122 0900-1598

Politie, geen spoed
Gebiedsagent: Marcel Reijken

Groningelsingel 94-96
marcel.reijken@politie.nl
0900-8844

Servicelijn SUEZ (huisvuil) www.arnhem.nl/afval 0800-366 69 99
Storingsnummer Elektriciteit   0800-9009
Storingsnummmer Gas   0800-9009
Storingsnummer Water   0800-0359