U bent hier

Alarmnummers

Algemeen Alarmnummer als iedere seconde telt 112
Brandweer hulpverleningstrainingen 0900-0904
Dienstapotheek Eldenstaete Mr. D.U. Stikkerstraat 122 026-321 48 82
Gem. Arnhem: Algemeen
Koningstraat 38 0900-1809
Gem. Arnhem: Melding of klacht openbare ruimte   0900-1809
Huisartsenpost Mr. D.U. Stikkerstraat 122 0900-1598

Politie, geen spoed
Gebiedsagent: Marcel Reijken

Groningelsingel 94-96
marcel.reijken@politie.nl
0900-8844

Servicelijn SUEZ (huisvuil) www.arnhem.nl/afval 0800-366 69 99
Storingsnummer Elektriciteit   0800-9009
Storingsnummmer Gas   0800-9009
Storingsnummer Water   0800-0359
     

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com