Werkwijze wijkteam tijdens corona:

Tijdens de persconferentie van 28 september j.l. zijn de landelijke maatregelen en richtlijnen rondom Corona verder aangescherpt. Voor afspraken die reeds gepland zijn vanaf die datum betekent dit dat u gebeld zult worden om te bekijken in hoeverre het wenselijk en nodig is om deze afspraken bij u thuis te laten plaatsvinden; of dat het ook mogelijk is om deze afspraken anders te organiseren. Ook voor nieuwe afspraken wordt hiervoor contact met u opgenomen.

,

Beste bezoekers van het Kunstcafé, deelnemers en begeleiders van Blijven Meedoen activiteiten en andere kunstminnende belangstellenden.

Hopelijk hebt u genoten van een mooie zomer, met weliswaar een hittegolf, maar ook weer iets meer vrijheid en mogelijkheden om te genieten van kunst en cultuur. Musea zijn weer open, kleine voorstellingen worden georganiseerd en dus valt er weer een hoop te beleven.
 
Ook Kunst 55+ heeft zich voorbereid op een nieuw seizoen, daarbij natuurlijk rekening houdend met de beperkingen die het coronavirus ons oplegt. We gaan weer starten met de bekende Kunstcafé’s, het digitale Arnhems Uurtje Cultuur komt weer teug en nog veel meer. Zoals gewoonlijk houden wij u op de hoogte via deze nieuwsbrief.

We wensen u alvast een gezond en kunstzinnig jaar toe!

In deze Nieuwsbrief Kunst 55+ kunt u de volgende rubrieken vinden:

Kunstcafé de Beijer | Kunst in de openbare ruimte | Arnhems Uurtje Cultuur | Manifestatie Het bruist in Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum | Voorleeslunch op Nationale Ouderendag! | Agenda | Stuur ons uw verhaal, uw tips of uw foto!

,

Arnhem Klimaatbestendig en Architectuurcentrum CASA organiseren op 6 oktober een online college en debat over Nederland in het jaar 2120. Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) hebben een toekomstbeeld geschetst waarin de kracht van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt. In de visie gaan ze uit van natuurlijke principes om ons weerbaar te maken tegen onder andere hitte, wateroverlast en droogte.

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat de Speelmorgen in de Madser vanaf 1 november weer zal starten.

De Speelmorgen is een laagdrempelige activiteit voor (geïsoleerde en kwetsbare) ouders met kinderen tussen 10 maanden en 2 jaar.

Het is een wekelijkse activiteit voor ouder en kind samen. Tijdens de Speelmorgen doen we verschillende activiteiten zoals samen knutselen, spelen, bewegen en muziek maken.

Vanaf vandaag kent Arnhem een Boomkwaliteitsteam. Het team bestaat uit zes leden die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd kan adviseren op het gebied van bomen.

De zes leden van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA) zijn: Lianne Konings, Arjen van Reden, Josan Tielen, Hans Jacobse, Thera Koppenol en Hans van den Bos. Als beoogd voorzitter is Hans van den Bos aangewezen. De bekendmaking van de leden va het BKA vormt ook het vertrekpunt waarop de leden met elkaar bepalen hoe zij hun rol precies willen gaan invullen. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om dat vooraf niet volledig vast te leggen.

Meer bomen

Het Boomkwaliteitsteam is een uitvloeisel van het nieuwe bomenbeleid dat de gemeenteraad begin dit jaar vaststelde. Het bomenbeleid is erop gericht om nog meer bomen in de stad te krijgen en daarmee een nog groener Arnhem.

De gemeente Arnhem stelt geld beschikbaar voor ontmoetingsplekken in de wijken. Het kan gaan om een nieuwe plek of het verbeteren van een bestaande ontmoetingsplek. Het doel ervan moet zijn dat het sociale contact tussen bewoners aangemoedigd en groter wordt. U kunt tot 31 oktober 2020 een aanvraag doen en bij het Team Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (RKV) T. 026-3774828  E rkv@leefomgevingarnhem.nl een aanvraagformulier opvragen.

Laagdrempelige en betaalbare voorzieningen om elkaar te ontmoeten en het socialen netwerk van bewoners te versterken zijn belangrijk.
Het college en de raad willen dit daarom extra stimuleren.
Vanaf 2020 is elk jaar €500.000,00 voor Arnhem beschikbaar voor 'ontmoeten en verbinden'.
Initiatieven die bijvoorbeeld specifieke groepen uit hun isolement halen of mensen samen laten sporten, kunnen een aanvraag indienen.

Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger die samen met een andere collega begeleidster één ochtend in de week de Speelmorgen organiseert en uitvoert? Die ouders en jonge kinderen uit de wijk een leuke en stimulerende ochtend bezorgt en geniet van hun gezelschap?

Voor de nieuw op te starten Speelmorgen in de Madser zoeken wij een begeleidster. Samen met je collega organiseer en voer je wekelijks een Speelmorgen uit. Je zorgt dat ouders en kinderen van 10 maanden tot 2 jaar zich thuis voelen. Je organiseert het ochtendprogramma met vaste onderdelen en je stimuleert ouders om samen met hun kind te spelen, te lezen, te zingen en te bewegen. Graag willen wij dat je je verbindt voor een langere periode. De Speelmorgen zal plaatsvinden in overleg op ma, di of do ochtend, afhankelijk van de beschikbaarheid van de begeleidsters en de ruimte.

Iedere maandag van 16.00-17.30 uur voor meiden van 9-13 jaar.
Aanmelden en info, Liesje van Haaren Kinderwerk
l.vhaaren@rijnstad.nl / 06 46731964

Beste zwerfafvalvrijwilliger,

Afgelopen zaterdag was het World Cleanup day! En dat hebben we in Arnhem geweten. Vol enthousiasme en in het zonnetje zijn een paar honderd Arnhemmers op pad gegaan met afvalgrijper om Arnhem een stuk schoner te maken. Samen hebben we 2000 kg zwerfafval opgeruimd. Afval dat er in eerste plaats niet eens hoort te liggen. Maar blij dat het niet langer rondzwerft!

Wij willen jullie van harte bedanken voor jullie inzet, of het nu afgelopen zaterdag was of een ander moment:

Zwerfafvalvrijwilligers bedankt!

#arnhemschoon

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com