Op 1 januari 2020 vindt voor de 19e keer de Arnhemse Nieuwjaarsduik plaats. Net als voorgaande edities zal de Rijkerswoerdse Plassen het theater zijn op deze eerste dag van het jaar.

De inmiddels tot Hollandse traditie uitgegroeide Nieuwjaarsduik vindt zijn oorsprong in Zandvoort maar is vooral bekend geworden door de omvang in Scheveningen waar zo’n 10.000 deelnemers ter hoogte van het Kurhaus te water gaan. In Arnhem - eigenlijk duik je in Elst - staan naar verwachting 400 personen te trappelen om op nieuwjaarsdag het water in te gaan en het nieuwe jaar fris te starten. Ieder met een heel eigen reden.

Een goed begin in 2020. Want vanaf 1 januari is de gemeente Arnhem gratis bereikbaar via 0800-1809. Arnhem is een gastvrije gemeente en daarbij hoort een kosteloos telefoonnummer.

Tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag haalt SUEZ geen afval op. Dit gebeurt eerder of later. Kijk op www.arnhem.nl/afvalwijzer voor de juiste data of lees verder.

Op zaterdagmiddag 14 december 2019 vindt een sfeervolle kerstfair voor jong
en oud plaats. Ook dit jaar heeft wijkvereniging inSchuytgraaf deze
georganiseerd op winkelcentrum Schuytgraaf. Er zijn ruim 80 kramen en
allerlei activiteiten. Het wordt de grootste en beste kerstfair tot nu toe!


Op vrijdag 6 december komt onze wijkwethouder, Martien Louwers, op bezoek. Zij bezoekt diverse initiatieven in de wijk en spreekt met wijkbewoners en het Team Leefomgeving RKV.

Locatie: Slochterenweg 27
Tijdstip: 9.30 uur

Voor meer informatie mail naar rkv@leefomgevingarnhem.nl

 

In verband met verhuizing moeten we helaas al snel afscheid nemen van onze Sportmix docent Noble. Wij zijn daarom met spoed op zoek naar een vervanger die (bij voorkeur) meteen na de kerstvakantie kan starten!

Het gaat om sportmix op dinsdag- en donderdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur.

Reageren of meer informatie: rsvvarnhem@gmail.com

De laatste wijkkrant van dit jaar is er weer. Lees hier de wijkkrant digitaal:

https://issuu.com/wijkvredenburg/docs/vrehoek_2019-5_declr

 

Zoals gebruikelijk mogen onze bezorgers ook dit jaar, in de maand december, de wijkkrant Vredenburg-Holthuizen persoonlijk bij u aanbieden. Zij zullen dit doen van 6 t/m 14 december 2019. Omdat het in voorgaande jaren is voorgekomen dat andere dan onze bezorgers met zelfgemaakte kaartjes hebben geprobeerd een fooitje op te strijken, pucliceren wij hiernaast het enige echte kaartje van uw bezorger van de wijkkrant Vredenburg-Holthuizen.

Rijnstate is bezig om haar zorgactiviteiten zo optimaal mogelijk in te richten. Onder andere door de inzet van E-health, thuismonitoring en concentratie van zorgfuncties  hebben we in de toekomst minder ruimte nodig op onze locaties. Met het oog daarop is Rijnstate Velp verkocht.

In 2020 bekijkt Rijnstate op welke locatie ze de zorg gaat aanbieden die momenteel in Rijnstate Velp zit. Daarin staan de poliklinieken in Velp niet alleen. Voor al onze poliklinieken, laboratoria en planbare zorg wordt bekeken op welke locatie deze het beste kunnen zitten in de toekomst: in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar of onze nieuw te bouwen locatie in Elst, waarvoor een intentieovereenkomst is getekend met de Gemeente Overbetuwe. In de toekomst krijgt Rijnstate Velp waarschijnlijk een woon- en/of woonzorgfunctie.

Samen met jouw kind meedoen aan de Speelmorgen? Ga naar "meer lezen" voor verdere informatie.

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com