In Arnhem komt de eikenprocessierups voor. Deze jeukrups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die in mei tot en met augustus op eikenbomen voorkomt.

De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. Deze nesten bevinden zich aan de zonnige zuidkant van eikenstammen. U herkent de nesten aan een dicht spinsel van vervellinghuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn de bladeren van de boom zichtbaar kaalgevreten.

290 parkeerplaatsen op geheel vernieuwde Blauwe Golven. De Oude Kraan en het Roermondsplein worden opgeknapt. De fontein in oude glorie hersteld. Meer groen en meer bomen om de golven heen. Een freestyle skate- en bmx-park onder de Mandelabrug. Dit en meer staat in het voorstel 'Blauwe Golven' dat het college van B&W aan de raad heeft aangeboden.

Sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen: in Arnhem geeft 63% van de ondervraagde vrouwen aan dit een of meerdere keren te hebben meegemaakt op straat. Dit blijkt uit recent onderzoek van Upgrade 4 You in opdracht van de gemeente naar seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat.

Heeft u ideeën over de stad Arnhem? Welk onderwerp verdient volgens u meer aandacht? Laat het de gemeenteraad horen!

Op woensdagavond 10 juni spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de Perspectiefnota. In de Perspectiefnota staan de plannen voor de komende vier jaar. Er is voor u de gelegenheid om in te spreken op één van de vier hoofdthema’s: Meedoen in een Socialer Arnhem, Wonen in een Duurzamer Arnhem, Genieten van een nog Mooier Arnhem en Open & Verantwoord Besturen. U kunt zich uiterlijk tot maandag 8 juni aanmelden via griffie@arnhem.nl. Vermeld bij uw inschrijving graag uw thema, naam, telefoonnummer en emailadres. Voor vragen kunt u bellen naar 06-53680102 (Marijne).

Op vrijdag 29 mei tekende Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem en voorzitter van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, de nieuwe noodverordening. De noodverordening gaat over de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, 8 juni en 15 juni

In de noodverordening is onder andere een wijziging te lezen over samenkomsten in de openbare ruimte, het openstellen van de horeca, culturele instellingen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. De verordening is te vinden op de website van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 

Namens de gemeente Arnhem voeren wij het beheer van de openbare ruimte uit. Hiervoor vragen wij uw aandacht. Wilt u ons helpen onze onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren en daarmee de kwaliteit van uw woonomgeving op peil te kunnen houden!

Wij verzoeken u vriendelijk te zorgen dat de voor- of achterzijde van uw auto niet over de rand van het parkeervak uitsteekt. Dit zorgt er namelijk voor dat wij niet alle gazons tot aan de rand kunnen maaien, gezien deze zich onder uw auto bevindt.

Namens ons, hartelijk dank voor uw medewerking!
Groeten uw Dolmans team

#Samen beter voor buiten

 

,

Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden met ingang van 1 juni in hun eigen wijk geholpen door een vast en vertrouwd contactpersoon. Het cluster werk & inkomen van de gemeente is daarvoor grondig gereorganiseerd. Het cluster is opgedeeld in zes gebiedsteams. Dat maakt een persoonlijkere werkwijze mogelijk. Met elke inwoner die afhankelijk is van inkomensondersteuning van de gemeente, wordt gekeken wat de belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen en hoe de gemeente kan helpen bij het wegnemen van die belemmeringen.

De gebiedsteams van werk & inkomen gaan de komende tijd een inhaalslag maken door in gesprek te gaan met alle Arnhemmers die al lange tijd aan de kant staan en afhankelijk zijn van inkomensondersteuning. Daar kwamen zij in de oude situatie te weinig aan toe. De gebiedsteams werken in de wijk samen met de Sociale Wijkteams, de Teams Leefomgeving en met andere netwerk- en ketenpartners zoals Scalabor en het Werkgever Servicepunt.

Heb je bomen, een haag, veel bloeiende planten of op een andere manier een levende tuin, balkon of buurt? Maak dan een mooie foto waar de biodiversiteit vanaf spat en deel deze met Arnhem Klimaatbestendig.

Zo doe je mee:

Deel je foto met Arnhem Klimaatbestendig (Facebook en Instagram via @ArnhemKlimaatbestendig en op Twitter via @ArnhemsKlimaat) met #deeljetuin. Op 1 juli worden de beste twee foto’s via de kanalen van Arnhem Klimaatbestendig gedeeld en kunnen volgers hun stem uitbrengen. Begin juli wordt de winnaar bekend gemaakt. Dus duik met je fotocamera de tuin in en schiet een levendig plaatje, deel die met Arnhem Klimaatbestendig en maak kans op Intratuin-cadeaubon t.w.v. € 25,-.

Ga voor meer informatie over Arnhem Klimaatbestendig naar www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Vanaf maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni (dit is week 24) wordt er een nieuwe coatinglaag aangebracht op de vloer van de Passerelle.
Tijdens deze werkzaamheden is de Passerelle in zijn geheel afgesloten.

Gedurende deze afsluiting wordt het winkelend publiek door middel van borden en omleidingsroutes gewezen hoe zij van en naar het winkelcentrum Kronenburg kunnen komen.

De omleidingsroutes worden aangegeven op de omleidingsborden:

Tijdens openingstijden bibliotheek:
uitgang gesloten van 8 juni t/m 12 juni wegens werkzaamheden!
Bij calamiteit nooduitgang van de bibliotheek gebruiken.

Buiten de openingstijden:
uitgang gesloten van 8 juni t/m 12 juni wegens werkzaamheden!
Bij calamiteit via de roltrappen naar beneden.

Aan de kant van Kronenburg wordt in week 23 het onderstaand bord geplaatst:
Passerellebrug gesloten vanaf maandag 8 juni wegens werkzaamheden.
Voor Slochterenweg volg omleiding 1.

Aan de kant van de bussen (bij de trap in het midden) wordt in week 23 een bord ggeplaats met de tekst:
Passerellebrug gesloten vanaf maandag 8 juni wegens werkzaamheden.
Voor Slochterenweg volg omleiding 1.

Aan de kant van de Slochterenweg wordt in week 23 een bord geplaatst waarop staat:
Passerellebrug gesloten vanaf maandag 8 juni wegens werkzaamheden.
Voor Kronenburg volg omleiding 2.

Alle hekken en borden worden vanaf dinsdag 2 juni geplaatst (dit tevens als vooraankondiging).

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com