,

Ook dit jaar organiseert het kinder- tiener- en jongerenwerk van Rijnstad weer een aantal activiteiten in de zomervakantie.
Kijk voor informatie op onderstaand schema.

Met de handtekening van Zilveren Kruis, is bereikt dat alle grote zorgverzekeraars met klanten in Arnhem, meedoen in strijd tegen schulden. Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar in Nederland, sloot zich onlangs aan bij Vroeg Eropaf Arnhem.

Menzis, CZ en VGZ waren al eerder partner in deze succesvolle manier om beginnende schulden op tijd te signaleren zodat hulp kan worden geboden voordat de schulden problematisch worden.

Gemiddeld krijgt de gemeente per maand 474 meldingen van zorgverzekeraars over betalingsachterstanden tussen de 30 - 100 dagen. Op het moment dat sprake is van meerdere achterstanden van betaling van vaste lasten zoals huur, energie, water en zorg, wordt Vroeg Eropaf ingezet. In de eerste vier maanden van 2020 hebben 204 huishoudens op deze manier een hulpaanbod gekregen. In ruim 100 gevallen is het gesprek over de betalingsachterstanden gevoerd.

Fors investeren. Daarmee wil de gemeente Arnhem de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Een pakket aan investeringen van ruim €19 miljoen euro in sectoren die getroffen zijn en in de bedrijven en mensen die veel geleden hebben onder de crisis. Dat maakt het college van B&W vandaag bekend. Het is een extra miljoenenimpuls die zichzelf versterkt en effect heeft op verschillende beleidsterreinen.

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). De strijd van LHBTI personen om het bestaan, gaat om het recht om er te mogen zijn als persoon, erkend door zijn of haar stadsgenoten.

Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen vanaf 8 juli aankloppen bij Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt Arnhemse ondernemers met geldzorgen financieel advies en hulp bij schulden. De gemeente Arnhem start met deze service omdat er voor ondernemers met geldzorgen geen eenduidige, complete aanpak bestond. Ondernemers kloppen op verschillende deuren en betalen soms zelf voor de hulpverlening. De hulp die de gemeente gaat bieden is gratis. Zeker nu veel ondernemers het financieel zwaar hebben vanwege alle maatregelen rondom corona, kan Geldzaken & Ondernemers uitkomst bieden.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) stelde per 6 april jl., in goed overleg met de gemeente Arnhem, een Noodfonds in om de economische schade voor Arnhemse ondernemers door het coronavirus te beperken.
Tot op heden bereikten ons 47 subsidieaanvragen en is van de beschikbare € 300.000,- in het Noodfonds € 256.000,- toegekend aan projecten en initiatieven die ervoor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de crisis kunnen blijven genereren. Een overzicht van deze projecten en initiatieven vindt u op de website van het Ondernemersfonds.

Daar de impact van de coronacrisis voor Arnhemse ondernemers nog niet voorbij is, heeft het bestuur van SOFA besloten om openstelling van het Noodfonds te verlengen tot 1 oktober 2020 en om nog eens € 100.000,- toe te voegen aan het budget.

Nadere informatie en voorwaarden van het Noodfonds zijn te vinden op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Make my day

Voor het succesvolle verloop van onze bouwdorpen zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen die graag met kinderen werken en spelen en van aanpakken weten. Wil jij meehelpen om honderden kinderen een fijne zomervakantie te bezorgen? Meld je dan snel aan als vrijwilliger of stagiaire!

Beestjes zoeken in het water, op toer met de boer, struinen langs de rivier in Meinerswijk, botanisch tekenen…Het is een greep uit de tientallen natuuractiviteiten die Natuurcentrum Arnhem deze zomer organiseert voor kinderen uit Arnhem en omgeving.

Het zomerprogramma van Natuurcentrum Arnhem is bedoeld om kinderen, die door de coronacrisis een moeilijke tijd achter de rug hebben of bijvoorbeeld hun geplande vakantie niet door zien gaan, toch een leuke en leerzame zomer te bezorgen. De activiteiten vinden plaats van 4 juli tot en met 21 augustus op verschillende locaties in de stad en zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

 

Na een lange periode van sluiting van onze spreekuren in verband met het Corona virus kunnen wij als sociaal raadslieden vanaf 6 juli 2020 weer gaan beginnen met spreekuren op afspraak.

Er zijn twee locaties Coronaproof gemaakt voor het hebben van afspraakspreekuren.

De locaties waar bewoners een afspraak kunnen maken zijn in Arnhem-Noord, de Symfonie, Johan de Wittlaan 244, 6828 WS Arnhem en in Arnhem-Zuid, de Dovenetellaan 24A, 6841 EH Arnhem.

Wat doe jij om hitte tegen te gaan? Heb je bijvoorbeeld een groene pergola of een boom in je tuin? Deel dan vóór 1 augustus je foto met Arnhem Klimaatbestendig en win een Intratuin-cadeaubon t.w.v. € 25,-!

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com