U bent hier

Onderwijs

Peuterspeelzalen en BSO:    
De Lindeloot  Sleggeplantsoen 40a 026-323 10 58
Wervelwind  Slochterenweg 27 06-20 62 68 41
Gastouderopvang Lieloe  Slochterenweg 41 06-22 23 34 90
Peutercentrum Het Pompeltje Slochterenweg 27 026-323 46 97
     
Basisonderwijs:    
OBS Da Vinci
Slochterenweg 27 026-323 07 29
KBS De Ommelander Slochterenweg 27 026-327 23 92
     
Speciaal basisonderwijs:    
SBO De Piramide Groningensingel 1185 026-327 18 76
SBO De Horizon Groningensingel 1183 026-322 91 70
     
Voortgezet onderwijs:    
Maarten van Rossem
vmbo tl/kl/bl-bl-lwt
Groningensingel 1235 026-320 28 60
Lorentz Lyceum
Eng-Ne vwo/havo/vmbo-tl
Groningensingel 1245 026-320 28 50
   

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com