U bent hier

Zorg

RIBW Arnhem en Veluwe
Vallei
Velperweg 11
www.ribwavv.nl
026-4424236         
SOS telefonische hulpdienst dag en nacht 0900-0767
STMG (thuiszorg)

Kroonpark 2
www.stmg.nl

088-4560900
St. Welzijn Ouderen
(SWOA)
Slochterenweg 40
www.swoa.nl
026-323 08 50

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)

Slochterenweg 40
www.mvtarnhem.nl

026-3703540
Sociale Wijkteam RKV Croydonplein 388

088-2260000

We helpen

Hulp zoeken en aanbieden in Arnhem

 
Particuliere thuiszorg Arnhem https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-arnhem 020-6366837

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com