U bent hier

Zorg

RIBW Arnhem en Veluwe
Vallei
Velperweg 11
www.ribwavv.nl
026-4424236         
SOS telefonische hulpdienst dag en nacht 0900-0767
St. Thuiszorg Midden-Gelderland

Kroonpark 2
www.stmg.nl

088-4560900
St. Welzijn Ouderen
(SWOA)
Slochterenweg 40
www.swoa.nl
026-323 08 50

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)

Slochterenweg 40
www.mvtarnhem.nl

026-3703540
Sociale Wijkteam RKV Croydonplein 388
088-2260000
We helpen Hulp zoeken en aanbieden in Arnhem  
   

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com