Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Zorg

RIBW Arnhem en Veluwe
Vallei
Velperweg 11
www.ribwavv.nl
026-4424236         
SOS telefonische hulpdienst dag en nacht 0900-0767
St. Thuiszorg Midden-Gelderland

Vestiging Rotterdamsingel 103
www.stmg.nl

026-376 22 22    
026-382 01 65
St. Welzijn Ouderen
(SWOA)
Slochterenweg 40
www.swoa.nl
026-323 08 50

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)

Slochterenweg 40
www.mvtarnhem.nl

026-3703540
Sociale Wijkteam RKV Croydonplein 388
www.zodoenwehetinarnhem.nl
088-2260000
We helpen www.wehelpen.nl/GE/Arnhem  
     
     
     
     
     
     

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.
23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.
23-01-2019, 07-03-2019, 20-03-2019 Cursus 'Uitkomen met inkomen'.

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com