U bent hier

Buurtoverleg Vredenburg

Sinds februari 2014 wordt er in de wijk Vredenburg een Buurtoverleg gehouden. Alle bewoners van Vredenburg die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk en zich willen inzetten om dit een fijne woonwijk te houden zijn welkom om zich aan te sluiten bij het Buurtoverleg Vredenburg. De bijeenkomsten worden 3x per jaar gehouden en worden vooraf aangekondigd via wijkkrant en website.

Heb je een idee over dingen die beter kunnen in onze woonomgeving? Of heb je een plan om iets te organiseren zodat buren elkaar beter leren kennen? Komen jullie net wat geld tekort om iets voor de buurt te organiseren?  Misschien vind je het interessant mee te praten over je eigen buurtje? Jij weet immers als geen ander wat daar beter kan. Daarom ben je van harte uitgenodigd eens naar een bijeenkomst van het platform te komen.

Contactadres secretariaat:wijkvredenburg@gmail.com

 

 

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com