Bewoners overleg Vredenburg

Sinds februari 2014 wordt er in de wijk Vredenburg een Bewonersoverleg gehouden. Alle bewoners van Vredenburg die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk en zich willen inzetten om dit een fijne woonwijk te houden zijn welkom om zich aan te sluiten bij het Bewonersoverleg Vredenburg. De bijeenkomsten worden 3x per jaar gehouden en worden vooraf aangekondigd via wijkkrant en website.

Heb je een idee over dingen die beter kunnen in onze woonomgeving? Of heb je een plan om iets te organiseren zodat buren elkaar beter leren kennen? Komen jullie net wat geld tekort om iets voor de buurt te organiseren?  Misschien vind je het interessant mee te praten over je eigen buurtje? Jij weet immers als geen ander wat daar beter kan. Daarom ben je van harte uitgenodigd eens naar een bijeenkomst te komen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Bewoners Vredenburg.

Contact mailadres secretariaat: sbvredenburg@gmail.com

 

Bestuur:
Voorzitter : Regina Ram
Penningmeester : Henri van Klaveren
Secretaris : Vacature                                                                                                                              Algemeen lid: Herman Brüggemann