Dag mantelzorger, hoe gaat het met je? Ben jij een mantelzorger en woon je in Arnhem? Dan willen we graag weten hoe het met je gaat. En liefst niet alleen vandaag, maar ook over de langere termijn. We nodigen je van harte uit voor het MVT mantelzorgpanel.

De vraag hoe het met de mantelzorgers in Arnhem gaat is de afgelopen maanden regelmatig gesteld. Zeker omdat in tijden van Corona er mogelijk nóg meer ballen in de lucht te houden zijn dan anders al het geval is.

 

geschreven door Wim Palstra

Winterpostelein 

Er is veel geruimd op de tuin, maar niet de postelein. Daarvan kan nog heel goed geoogst worden. We praten dan over een plantje dat veel te weinig bekend is.  Je vindt het ook nauwelijks in de gewone kookboeken en winkels. Vandaar dat we hier nu eens aandacht aan willen geven. <--break->

Met het fietsparkeerplan voor de binnenstad maken we tussen nu en 2030 een aantrekkelijk en duidelijk systeem met voldoende plekken om fietsen makkelijk, veilig en schadevrij te parkeren. Zo stimuleren we nog meer mensen om met de fiets naar het centrum te komen.

 

De online bijeenkomst is op dinsdagavond 25 januari van 19.30 – 21.30 uur.

Meer dan € 650.000 Europese subsidie om Arnhem klimaatbestendiger te maken

Gemeente Arnhem heeft € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Hiermee kan de gemeente meer investeren in klimaatadaptatie en de kennis over dit onderwerp vergroten. We krijgen in ons land steeds meer te maken met extreme hitte, hoosbuien en droogte. Door te investeren in klimaatadaptatieprojecten kunnen we ons hier weerbaar tegen maken.

Zondag 6 maart 2022 zal voor de 7de keer de Hengelsportbeurs Oosterhout plaatsvinden. Uiteraard alleen als de corona regels dit toe laat!

Hier vindt u het activiteitenprogramma voor de kerstvakantie in Midden en Nieuw Zuid.

Niemand wil tijdens de feestdagen in het ziekenhuis zijn. Maar soms heb je geen keus, omdat je als patiënt juist in deze kerstperiode zorg hard nodig hebt. Je rekent op de zorgmedewerkers die, ongeacht de feestdagen en zware omstandigheden, altijd dag en nacht voor hun patiënten klaarstaan.

Bart van den Hoven van het Arnhemse architectenbureau Statt heeft in plaats van kerstpakketten weg te geven bomen geschonken aan de stad.

Door het coronavirus staat de zorg in de ziekenhuizen onder druk. Dat geldt ook voor Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis. We proberen de zorg voor kankerpatiënten door te laten gaan, en tot nu toe lukt dat ook. Chemokuren, bestralingen en een groot deel van de operaties blijven we uitvoeren. Blijft u zich dus gewoon melden bij uw huisarts en het ziekenhuis, dan kijken we graag samen met u wat mogelijk is.

We naderen alweer het einde van dit kalenderjaar. We oogsten niet meer voor de Voedselbank, maar werken nog wel volop op het land. In de kassen hebben we bladgroenten gezaaid en geplant, zodat we vroeg in het voorjaar alweer kunnen oogsten voor de Voedselbank.