U bent hier

9 tot 15 september - week van de alfabetisering

Printvriendelijke versiePDF-versie

Begrijpen wat er in je post staat, je kinderen helpen met het huiswerk of een formulier invullen voor een lidmaatschap. Vanzelfsprekende activiteiten voor menigeen, maar voor veel mensen toch nog een hele uitdaging omdat zij moeilijk kunnen lezen of schrijven. In Nederland heeft 1- op-de-6 volwassenen* moeite met lezen en schrijven. Arnhem vormt daarop geen uitzondering. Daarom doet Arnhem vol overtuiging mee aan de landelijke week van de Alfabetisering die van maandag 9 tot en met zondag 15 september plaatsvindt. In de stad zijn er in deze week diverse activiteiten.

Letterkoekjes

Op woensdag 11 september worden tussen 14 en 16 uur 'letterkoekjes' gebakken en uitgedeeld op het Land van de Markt. Op deze manier wordt het publiek uitgenodigd om in gesprek te gaan over lezen en schrijven. Deze actie vindt gedurende de week ook plaats in een aantal regiogemeenten, zoals Zevenaar, Lingewaard en Rheden en wordt ondersteund door de provincie Gelderland

Voorlezen

Voor kinderen en hun ouders zijn er ook verschillende activiteiten, zoals voorlezen en knutselen.

*          Woensdag 11 september 15.30 uur in bibliotheken Geitenkamp, Centrum, Presikhaaf en Kronenburg.

*          Donderdag 12 september 11.00 uur in bibliotheken Centrum, Presikhaaf en Kronenburg.

*          Donderdag 12 september 15.30 uur in wijkcentrum de Beijer Geitenkamp.

*          Vrijdag 13 september 15.30 uur in bibliotheek Kronenburg.

Post in de Beijer

In Geitenkamp gaat het project 'Post in de Beijer' van start. Wijkbewoners kunnen voortaan elke dinsdagmiddag hulp krijgen bij het lezen van hun (digitale) post. Met behulp van buurtbewoners, vrijwilligers, scholieren van Guido De Bres, sociaal raadslieden en het wijkteam worden mensen verder geholpen. Op dinsdag 10 september is er een feestelijke opening van dit initiatief in wijkcentrum De Beijer.

Meedoen

De gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. We zetten ons in voor meer bewustwording en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook stimuleren wij onze inwoners om zo nodig te werken aan hun basisvaardigheden (taal, rekenen en werken op de computer). We werken hierin samen met de partners uit het Kernteam Laaggeletterdheid Arnhem: Rozet, ROC Rijn IJssel, Rijnstad, Stichting Pas en Stichting Lezen en Schrijven. Het doel is om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten.

 

* Bron: Stichting Lezen en Schrijven: https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com