U bent hier

Kronenburg Passerelle

Een projectgroep bestaande uit bewoners en enkele organisaties, waaronder gemeente, Rijnstad en Wereldhave, gaat zich buigen over de Kronenburg Passerelle.  Dit voetgangersviaduct tussen het winkelcentrum Kronenburg, het busstation Kronenburg en de wijk Vredenburg ziet er niet aantrekkelijk uit en is vaak sterk vervuild en vol met graffiti.

De Passerelle wordt zeer regelmatig gebruikt door een groot aantal bewoners en professionals richting Vredenburg en andersom.  Zo gebruiken de bewoners van Kronenburg deze doorgang voor hun bezoek aan de voorzieningen aan de Slochterenweg, zoals de Petersborg. Jongeren van het middelbaar onderwijs dat gevestigd is in Kronenburg en Vredenburg gebruiken de Passerelle in de vrije uren en na schooltijd. De Passerelle wordt door veel bewoners als een onprettige ruimte ervaren. De aanblik van de Passerelle gezien vanuit het busstation of vanaf de rijbanen van de Burg. Matsersingel wordt ervaren als een stenige ruimte op betonnen pilaren, en kan veel beter en wij denken ook groener.

'Hotspot' Kronenburg

Na klachten van de vele gebruikers van de Passerelle is het idee ontstaan om het opknappen van de Passerelle te koppelen aan de ideeën die er leven rondom het “vergroenen” van de wijk. Het winkelcentrum en de omringende wijk Kronenburg is een plek die tijdens hittegolven in de zomer behoorlijk kan opwarmen.  De grote stenige oppervlakten zouden groener moeten worden om de temperatuur tijdens hittegolven omlaag te brengen. De wijk Vredenburg heeft daar minder last van. Ook zijn er ideeën om vanuit de watergang langs de Burg. Matsersingel energie te winnen. In hoeverre het mogelijk is dit te combineren met plannen voor de Passerelle is een vraag waarvoor antwoorden moeten worden gezocht. Binnen de gemeente is de vraag uitgezet in hoeverre de constructie van de Passerelle (denk aan belastbaarheid) eisen stelt aan de plannen.

De Passerelle als verbinding voor groen en energie en beheer

De Kronenburg Passerelle is in eigendom van de gemeente Arnhem. Dit in tegenstelling tot het aansluitende winkelcentrum dat in eigendom is van Wereldhave. Wel is de Passerelle als toegangspoort tot het winkelcentrum voor Wereldhave van belang en biedt tevens kansen voor promotieactiviteiten. In een bijeenkomst voor een werk- en inspiratiesessie "Groen en energie" is de Passerelle door alle (eerder genoemde) partijen omarmt als een voorbeeld project waarin meerdere partners participeren.

Bekeken kan ook nog worden in hoeverre kunst een bijdrage aan de inrichting kan leveren. Hiervoor wordt in eerste instantie het Kunstbedrijf (Olga Lozeman) betrokken bij de ontwerpfase.

Ontwerpsessie

Met medewerking van Rijnstad opbouwwerk en jeugdwerk en ondersteuning door studenten van Hogeschool van Hall Larenstein, wordt getracht ook bewoners, jeugd en jongeren te betrekken bij de planvorming. Dit gebeurt onder meer door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd waaraan iedereen kan meedoen. Via kinderwerk, studenten van Larenstein en activiteiten van Vitale Verbindingen wordt hieraan reuring gegeven. De ontwerpen worden vervolgens gebruikt om tot één of meer eindontwerpen te komen. Via het kinderwerk zal ook getracht worden om de basisscholen voor het project te interesseren.

Om via media (wijkkrant, website, muurkrant, facebook, huis aan huis bladen) bewoners te interesseren om hun wensen ideeën en ontwerpen in te leveren zal wijkbewoonster Aukje kerkhof een A3 folder ontwerpen met getekende impressies van de Passerelle omringd door enkele voorbeeld ideeën. 

Doel: Het verzamelen van ideeën en voorstellen die gebruikt kunnen worden in een sessie met een professioneel ontwerpbureau (platform Ontwerpers van de VHG; de branchevereniging voor de hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters).

 

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com