U bent hier

Passerelle, de loopbrug van Vredenburg naar Kronenburg

Een projectgroep bestaande uit bewoners en enkele organisaties, waaronder gemeente, Rijnstad en Wereldhave, heeft zich over de Kronenburg Passerelle gebogen.  Dit voetgangersviaduct tussen het winkelcentrum Kronenburg, het busstation Kronenburg en de wijk Vredenburg zag er niet aantrekkelijk uit en werd vaak sterk vervuild onder andere door graffiti.

De Passerelle wordt zeer regelmatig gebruikt door een groot aantal bewoners en professionals richting Vredenburg en andersom.  Zo gebruiken de bewoners van Kronenburg deze doorgang voor hun bezoek aan de voorzieningen aan de Slochterenweg, zoals de Petersborg. Jongeren van het middelbaar onderwijs dat gevestigd is in Kronenburg en Vredenburg gebruiken de Passerelle in de vrije uren en na schooltijd.

'Hotspot' Kronenburg

Het idee was in 2016 ontstaan om het opknappen van de Passerelle te koppelen aan de ideeën die er leven rondom het “vergroenen” van de wijk. Het winkelcentrum en de omringende wijk Kronenburg is een plek die tijdens hittegolven in de zomer behoorlijk kan opwarmen.  De grote stenige oppervlakten zouden groener moeten worden om de temperatuur tijdens hittegolven omlaag te brengen.

De Passerelle als verbinding voor groen en energie en beheer

De Kronenburg Passerelle is in eigendom van de gemeente Arnhem. Dit in tegenstelling tot het aansluitende winkelcentrum dat in eigendom is van Wereldhave. Wel is de Passerelle als toegangspoort tot het winkelcentrum voor Wereldhave van belang en biedt tevens kansen voor promotieactiviteiten. In een bijeenkomst in 2016 voor een werk- en inspiratiesessie "Groen en energie" is de Passerelle door alle (eerder genoemde) partijen omarmd als een voorbeeld project waarin meerdere partners participeren.

Ontwerpsessie

Met medewerking van Rijnstad opbouwwerk en jeugdwerk en ondersteuning door studenten van Hogeschool van Hall Larenstein, is door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd geprobeerd om bewoners, jeugd en jongeren te betrekken bij de planvorming. De ontwerpen worden vervolgens gebruikt om tot één of meer eindontwerpen te komen. Ook via media (wijkkrant, website, muurkrant, facebook, huis aan huis bladen) en persoonlijke benadering op de Passerelle zijn bewoners gevraagd om hun wensen en ideeën te geven. Aukje Kerkhof (wijkbewoonster en kunstenares) heeft hier ook aan meegewerkt. Eén van de ontwerpen was een totaal zeeaquarium, ook werden veel dieren in de ontwerpen betrokken. Veel ontwerpideeën zijn nu nog niet mogelijk, maar misschien in de toekomst wel (een pergola overkapping, een 3D straatschildering, een solar boom, meer bankjes).

Eindresultaat

Na vele ontwerpen, vergaderingen en subsidieaanvragen heeft het vergroenen en verfraaien uiteindelijk plaatsgevonden. In de zomer van 2018 zijn de plantenbakken geplaatst en eind september 2018 werden de planten en struiken met hulp van vele kinderen er in gezet. Dankzij subsidies van de gemeente, provincie en het Bewonersoverleg is de Passerelle groen en mooi geworden. Helaas is er bij het opknappen van de vloer iets mis gegaan, waardoor de vloer opnieuw moest worden bewerkt en geschilderd.

Het watergeven van de planten en opruimen van zwerfvuil wordt door een groepje bewoners gedaan. In de winter wordt alleen het zwerfvuil opgeruimd. Ook de bewoners van Iris Zorg begeleid Wonen aan de Groningensingel werken hard mee met het opruimen en met schilderen van de wanden van de Passerelle. De steunpilaren onder de brug zijn prachtig geschilderd door Street Art Arnhem, ook op basis van de eerdere ontwerpen.

Natuurlijk blijft de Passerelle een onderwerp van voortdurende aandacht, zowel om vernielingen en graffiti te voorkomen als om de vergroening en verfraaiing te behouden en te verbeteren.

De bewoners van Vredenburg zullen samen met het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg hier hun uiterste best voor doen.

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com