U bent hier

Afval is waardevol.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Als de afvalstroom 'Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken' goed gescheiden wordt, is het geen afval maar een waardevolle grondstof waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Maar goed scheiden van afval is soms best ingewikkeld. Wilt u hulp van de Afval Coach? Bel dan met de Klantenservice via telefoonnummer 0900 - 1809.

Nieuwe naam: Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
We volgen als gemeente het landelijk beleid. Afgesproken is dat we niet langer de naam PMD (Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen) gebruiken maar PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken).  Vooral bij metalen en drankverpakkingen wordt regelmatig het verkeerde afval in de container gegooid. Daarom praten we nu over 'blik' en 'drinkpakken'.  Bij blik moet u denken aan drankblikjes, stalen siroopflessen en soepblikken. Bij drinkpakken aan pakken van allerlei vloeistoffen zoals melk, yoghurt, vla, sap en saus. 

Wat mag wel en niet bij Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken?
Bij PBD-afval mogen drie soorten afval: Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken. In de recycle-fabriek sorteren ze alles en wordt het afval gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. 

Een handig hulpmiddel voor wat WEL bij de Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken hoort:

  • Is het een verpakking?
  • Is het leeg?
  • Komt het uit de keuken of badkamer?

3x JA? Dan hoort het bij Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com