U bent hier

Assistentie aangeboden voor skype en whatsapp

Printvriendelijke versiePDF-versie

In verband met de uitdaging die het Coronavirus met zich meebrengt, is het wellicht zinvol om ouderen met spoed een kleine cursus Skype of whatsapp, eventueel op afstand, aan te bieden.

Hierbij een beroep doen op organisaties zoals Seniorweb en Computerclubs om eventueel de mensen per telefoon en op afstand met Quick assist deze communicatie aan te leren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Frank Dreijling
Frank.dreijling@xs4all.nl Tel: 026-3271001

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com