U bent hier

Betalen per afvalzak in Arnhem gaat door, container blijft dicht

Printvriendelijke versiePDF-versie

Inwoners van Arnhem gaan vanaf 1 juli volgend jaar apart afrekenen voor elke zak restafval die ze in de ondergrondse straatcontainer moeten gooien.

Het betekent ook dat ze de container met hun afvalpas moeten blijven openen. Een poging om de invoering van dit systeem te schrappen, kreeg woensdagavond in de gemeenteraad alleen de steun van de partijen die met het voorstel kwamen - SP, Algemene Ouderen Partij, Arnhem Centraal en PVV - en van coalitiepartij VVD.


Steun voor afvalkoers
De meerderheid blijft zijn steun geven aan de ingezette afvalkoers: Arnhemmers betalen een vast tarief voor het ophalen van recyclebaar afval en kunnen hun restafval in ondergrondse containers werpen, nu nog zonder apart afrekenen, maar vanaf 1 juli voor een variabel tarief van 80 cent per keer.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp werd opnieuw, maar zonder effect onder vuur genomen door de partijen die het failliet van het Arnhemse systeem nu al menen te zien in de afvaldumpingen naast de gesloten afvalcontainers. Die zijn in veel wijken waarneembaar en schreeuwen volgens de critici om het weer open zetten van de klep.


De ratten lopen de polonaise in het Spijkerkwartier
,,De ratten lopen de polonaise in het Spijkerkwartier", constateerde PVV-raadslid Coen Verheij, met verwijzing naar de rommel die in die wijk op straat ligt. ,,De inwoners betalen om op een efficiënte wijze van hun afval af te komen, niet voor aso’s die hun rotzooi naast de containers dumpen. Dit gaat niet werken.”

Bouwkamp bestrijdt dat.  ,,In april toen de containers nog open waren, kregen we 1609 meldingen van afvaldumpingen. In augustus kregen we er 1569, met inmiddels 340 ondergrondse containers dicht.” Zij denkt dat de Arnhemmers aan de nieuwe praktijk moeten wennen. Zo is het volgens haar ook gegaan in gemeenten waar het systeem van afvalscheiding en inzameling met een vast en variabel tarief al praktijk is.

Hogere afvalkosten
De wethouder kreeg ook meerderheidssteun voor de regeling waarmee de afvalkosten voor minima worden beperkt en zij zelfs geld kunnen overhouden als ze hun afval goed scheiden. Zij moet zich later mogelijk nog wel verantwoorden voor het bij de jongste gemeentebegroting afgegeven bericht dat de afvalkosten voor de burger volgend jaar met bijna 10 procent stijgen.

Die verhoging komt met name door gestegen verwerkingskosten en een verbrandingsbelasting. De SP vraagt zich af of Bouwkamp al niet eerder op de hoogte was van de noodzakelijke tariefstijging en of ze de raad daarover niet eerder had moeten informeren. Op verzoek van fractievoorzitter Gerrie Elfrink gaat de wethouder nadere informatie over de gang van zaken geven.

Bron: de Gelderlander van 31-10-2019 - John Bruinsma

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com