U bent hier

Bouw van zwembad Valkenhuizen kan van start!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Komend voorjaar kan worden gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen. In juli van dit jaar zette de gemeente Arnhem de aanbesteding voor de nieuwbouw stop omdat de twee overgebleven aannemers een prijs boven het beschikbare bouwbudget boden. Na een intensief onderhandelingstraject met beide partijen is het bouwproject vandaag voorlopig gegund aan van der Horst Aannemers uit Mill. Definitieve gunning kan bij geen bezwaar half januari plaatsvinden.

Resultaat van de onderhandelingen is een zwembad dat even goede kwaliteit en functionaliteit heeft als het oorspronkelijke ontwerp, maar dat door enkele aanpassingen, wel binnen het beschikbare budget gebouwd kan worden. Het gebouw wordt duurzaam: gasloos, optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Voor het totale project, dat meer omvat dan alleen de bouwkosten, heeft de Arnhemse gemeenteraad (in 2016) 12 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Herschikking en aangepast materiaalgebruik
De financiële ruimte is gevonden door een herschikking van ruimtes in het gebouw, het gebruik van andere installaties, verkleining van de entree en aangepast materiaalgebruik. Wat ook geholpen heeft is het feit dat de aannemers meer tijd hadden om te onderhandelen met hun leveranciers. De vele gesprekken tussen gemeente en aanbieders hebben bovendien wederzijds begrip en een goede samenwerking tot gevolg gehad. Met als uitkomst dit positieve resultaat.

Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen is opgelucht en blij met het resultaat: "Eind 2020 kunnen Arnhemmers terecht in het nieuwe zwembad. Dat is mede dankzij de inzet van de aannemers, Sportbedrijf Arnhem en het projectteam van de gemeente. Iedereen heeft zich steeds zeer flexibel opgesteld en meegedacht over het optimaliseren van de indeling en van het beheer van het zwembad."

Historie
In december 2016 gaf de gemeenteraad akkoord voor de bouw van een nieuw zwembad op Valkenhuizen. Begin 2017 werd Hooper Architects geselecteerd als architect. In het najaar van 2017 werd een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van het zwembad. Die aanbesteding werd in juli stopgezet. Na onderhandelingen met de partijen kan er nu toch gebouwd worden.

Bron: Hooper Architects, Oosterhout NB

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com