U bent hier

Buurtmoestuin

Printvriendelijke versiePDF-versie

Van pleintje naar groene buurttuin

Een aantal bewoners uit de wijk Vredenburg in Arnhem wilden meer dan een groot tegelplateau voor hun deur. Ze wilden het gebied aantrekkelijker maken met een moestuin en een natuurlijke speelplaats. De ideeën en wensen van de initiatiefnemers zijn door Gerda Hendriks, van het ontwerp- en adviesbureau Gerda Hendriks Groen, omgezet in een ontwerp voor het Muntendampad. Het 750 m2 grote tegelplateau is in drieën gedeeld: een groentetuin, een fruithoek en een speelplek vormen samen de nieuwe buurttuin. Met de aanwezige tegels worden bakken voor de groentetuin gemaakt. Een boombank rond de dakplataan wordt de centrale plek in de groente- en fruittuin. Een blotevoeten pad en een wigwam van wilgentenen zijn de basis voor de speeltuin.

Behoefte aan een buurttuin

De werkgroep Groen, bestaande uit enkele enthousiaste buurtbewoners, vingen het signaal op dat er in de wijk behoefte was aan een buurttuin. Na een rondgang bleek dit pleintje hét pleintje te zijn”, legt Sanne van der Werff, opbouwwerker van Rijnstad uit. “Als ik boodschappen ga doen, kom ik hier altijd langs. Het zag er altijd zo troosteloos uit”, zegt Els Roelofs. “Hier was echt domweg een pleintje. Nu wordt het een mooi ingericht pleintje, vult Herman Brüggemann aan. Els en Herman wonen in de wijk en maken deel uit van de werkgroep Groen. Samen met andere buurtbewoners werken ze de hele middag al aan de buurttuin. Grond kruien, tegels opstapelen tot plantenbakken: het begin is gemaakt. “Hier komt een groente- en kruidentuin. Er komen tien plantenbakken. En daar komt een fruithoek met bessenstruiken en appelboompjes. En zie je dat daar verderop? Daar creëren bewoners straks een blote voetenpad en wilgentenentent. Een speelhoek, zeg maar”, vertelt Gerda Hendriks enthousiast. Ze heeft haar eigen adviesbureau voor buitenruimten, Gerda Hendriks Groen, en maakte kosteloos een plan voor het pleintje aan het Muntendampad.
Het project vergroent de wijk. Van 750 vierkante meter nutteloze tegels naar 500 vierkante meter buurttuin. Ook dient het als sociale ontmoetingsplek. Samen de tuin onderhouden én oogsten. “Hier planten we in het najaar een grote plataan.
Daaronder komt een boombank. We zijn nog wel even bezig maar samenkomen we er wel. Want groen verbindt. 

Meehelpen aan de buurtuin?
Ben je ook enthousiast en wil je graag meedoen? Neem voor informatie contact op herman.bruggemann@planet.nl

Ook kun je onze activiteiten bekijken via facebook : Werkgroep Groen Vredenburg buurtmoestuin

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com