U bent hier

Collectieve inkoopactie voor isolatie en zonnepanelen weer van start.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wegens succes herhaald!

Half oktober start de gemeente Arnhem, het Energieloket Midden-Gelderland (ELMG) en de organisatie ‘Winst uit je Woning’ opnieuw een collectieve inkoopactie. Renkum, Rheden en Rozendaal volgen iets later. Dit jaar wordt de actie uitgebreid met een maatwerkadvies Slim en Energiezuinig Wonen. Bij de actie van afgelopen jaar zijn 1400 maatregelen uitgevoerd: isolatie van vloer en spouw, en zonnepanelen. En dat heeft een flinke reductie van COopgeleverd, ongeveer de directe productie van zo’n 300 gezinnen.


 De inkoopactie start half oktober. Dan ontvangen alle woningeigenaren in Arnhem een brief over de actie. Ongeveer half november worden de brieven in Rheden en Renkum verspreid. Bij het versturen wordt rekening gehouden met het bouwjaar van de woning. Bij woningen uit het begin van de vorige eeuw en vanaf ongeveer 1980 is isolatie niet erg relevant (er is geen spouw, of de woning is vaak al geïsoleerd). Deze woningen krijgen wel een aanbod voor zonnepanelen. De overige woningen ontvangen een aanbod voor zowel isolatiemaatregelen als zonnepanelen.

Dit jaar ook een maatwerkadvies mogelijk

Dit jaar krijgt een aantal bewoners een uitnodiging om een maatwerkadvies te laten opstellen voor hun woning. Tegen een heel scherpe prijs kunnen zij door een onafhankelijk deskundig bureau een advies laten opstellen voor alle maatregelen die bijdragen aan verduurzaming van de woning en verlaging van de energierekening. Het zet de kosten, besparingen, rendementen, subsidies en financieringsmogelijkheden van de maatregelen helder op een rij en wordt persoonlijk aan de bewoner toegelicht. Met andere woorden: hoe investeer je slim om energiezuinig te wonen? Andere eigenaren kunnen wel hun interesse voor het maatwerkadvies kenbaar maken. Er wordt dan bekeken of de woning geschikt is en wat de kosten zijn.

Investeren en besparen

De investeringen voor isoleren en zonnepanelen verschillen per woning en per maatregel die wordt gekozen. Isolatiemaatregelen verdienen zich in 4 tot 5 jaar terug. Voor zonnepanelen wordt vaak gerekend met een terugverdientijd van 6 tot 8 jaar. Dit wordt bepaald door de gekozen panelen, de positie ten opzichte van de zon en daarmee de opbrengst per paneel.

Informatie-avonden

Voor de gemeente Arnhem worden op 25 en 29 oktober twee informatieavonden over de collectieve inkoopactie gehouden. De avonden vinden plaats in de Eusebiuskerk en beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De actie loopt tot 15 december 2018. De data van de informatieavonden in Renkum en Rheden zijn nog niet bekend, net zoals de einddatum van de actie.

Meer informatie

Informatie over de inkoopactie is te vinden op www.ELMG.nl/winstuitjewoning of via de telefonische helpdesk van het Energieloket: 085 401 17 62.

Locatie

Datum: 
donderdag, 25 oktober, 2018 - 19:00
maandag, 29 oktober, 2018 - 19:00

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com