U bent hier

De Drentebuurt collecteert deze week voor het Oranje Fonds.

Printvriendelijke versiePDF-versie

De helft van de opbrengst is voor de Drentebuurt t.b.v. een tweede AED. De andere helft is voor het Oranje Fonds.
Ze gaan niet alleen langs de deuren, maar staan ook bij WC Kronenburg en AH aan de Groningensingel.

Tevens is er een online collecte.
https://gelderland.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/vereniging-drentebuurt-arnhem?utm_campaign=oranje-fonds-collecte-online&utm_content=project_approved&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website#

Zoals in de info van de online collecte is te lezen, worden de burgerhulpverleners uit onze Drentebuurt opgeroepen door de Ambulancedienst voor een reanimatie/het ophalen van een AED t.b.v. bewoners uit (delen van) de wijken Vredenburg, Kronenburg, Holthuizen, Rijkerswoerd en Eimersweide.

Het motto is: voor en door de buurt! Wilt u helpen met collecteren, dat kan. U kunt zich melden via drentebuurt@gmail.com

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com