U bent hier

De wijkprijs 2019 in Vredenburg is uitgereikt!

Printvriendelijke versiePDF-versie

In mei 2019 werden de vier nominaties voor de wijkprijs 2019 bekend gemaakt. Er is flink door u gestemd!

Op 29 oktober 2019, tijdens het buurtoverleg, is de winnaar bekend gemaakt en is de prijs door wijkwethouder Martien uitgereikt aan Margriet Smit. Margriet zet zich belangeloos in voor verschillende projecten in wijk Vredenburg.

De prijs is een replica van het beeld aan de ingang van Vredenburg “de Duif”, gemaakt door leerlingen van de Maarten van Rossemschool. Ook hebben zij een speldje gemaakt van “de Duif” die is opgespeld bij de overige genomineerden.

De andere genomineerden krijgen een speldje met de Duif, ook gemaakt door leerlingen van de Maarten van Rossemschool.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com