U bent hier

Digitale samenwerking Rijnstate en Onze Huisartsen

Printvriendelijke versiePDF-versie

Vanaf september start een nieuwe samenwerking tussen de huisartsen in de regio Arnhem en Rijnstate. Voortaan vinden er digitale consulten plaats tussen de medisch specialisten van Rijnstate en de huisartsen. Het gaat hierbij om de specialismen cardiologie, dermatologie, geriatrie, interne geneeskunde en orthopedie.

Digitaal consulteren

Bij het digitaal consulteren stelt de huisarts een vraag aan een medisch specialist van Rijnstate over een patiënt die onder behandeling is van de huisarts. Dit gebeurt via een digitaal systeem. De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt. De medisch specialist adviseert de huisarts binnen drie werkdagen. De vragen hebben betrekking op de behandeling, het lopend behandeltraject en/of doorverwijzingen. Bij spoedvragen wordt, zoals gebruikelijk, telefonisch contact opgenomen met de specialist.

Voordelen

Deze nieuwe werkwijze voorkomt dat patiënten onnodig worden verwezen naar een medisch specialist. Er wordt een advies gegeven door een medisch specialist zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico. Daarnaast hoeft de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis te komen en kan zolang mogelijk vanuit huis of de huisarts gezien worden.

Voor de huisarts draagt het systeem bij aan de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk, het vergroot kennis en het leidt tot minder telefonisch contact met medisch specialisten die tijdens kantooruren lastig(er) telefonisch bereikbaar zijn. Voor huisartsen zorgt dit voor een efficiëntere manier van contact met specialisten.

Voor de specialisten nemen onnodige verwijzingen af, waardoor patiënten sneller gezien kunnen worden in de poliklinieken. Bovendien neemt het ad hoc telefoonverkeer af, waardoor er minder onderbrekingen zijn in de werkzaamheden. 

Gezien de voordelen voor alle betrokkenen is het de bedoeling dat op niet al te lange termijn alle specialismen meedoen aan deze digitale consultatie.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com