U bent hier

DINSDAGMIDDAGBRIDGE IN DE PETERSBORG

Printvriendelijke versiePDF-versie

In het Dienstencentrum de Petersborg aan de Slochterenweg 40 in Arnhem Zuid houdt de bridgevereniging De Petersborg elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur bridgedrives voor beginners als gevorderden.

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Indien men belangstelling heeft kan men voor meer informatie contact opnemen met Jan Zwerts, Johannes Rutgerstraat 15, tel 0263271237 of per mail J.Zwerts@kpnplanet.nl.

Men kan ook gerust een keer tijdens een bridgemiddag ter oriëntatie binnenlopen.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com