U bent hier

Duurzaamheidsexcursie IVN Arnhem

Printvriendelijke versiePDF-versie

IVN Arnhem bestaat 70 jaar en dat viert het graag samen met de Arnhemmers. Het biedt daarom excursies aan waarmee iedereen kan kennis maken met het groen in en rondom onze stad. De aftrap van de serie is op zaterdag 12 mei. Het thema van die middag is duurzaamheid.

De natuurgidsen proberen duidelijk te maken en krijgen wat duurzaam is. Duurzaam is iets dat blijft. Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, raken niet op, gas en olie wel op den duur. Duurzame energiebronnen hebben geen invloed op de opwarming van de aarde. Duurzaamheid beperkt niet alleen de opwarming, maar vermindert ook de negatieve effecten ervan. Op deze manier blijft de aarde behouden voor toekomstige generaties.

Niet alle maatregelen hoeven van de overheid te komen. Ook burgers kunnen een steentje bijdragen aan de duurzaamheid. Tijdens deze Duurzaamheidexcursie wil het IVN de deelnemers laten zien wat er in Arnhem al gebeurt op het gebied van duurzaamheid en aangeven hoe we zelf kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving.

De excursie vindt plaats op 12 mei. We starten met een kopje koffie (aangeboden door IVN Arnhem) om 14 uur bij Momento ,Oude Oeverstraat 98. Na een korte inleiding loop je langs enkele duurzame locaties in de binnenstad. Om 15.30 uur is de excursie afgelopen. Graag aanmelden via ivnactiviteiten@gmail.com. Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee.

Informatie over andere IVN-activiteiten is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com