U bent hier

Er is geld voor ontmoetingsplekken in de wijk! (zie ook Ontmoeten en verbinden hieronder)

Printvriendelijke versiePDF-versie

De gemeente Arnhem stelt geld beschikbaar voor ontmoetingsplekken in de wijken. Het kan gaan om een nieuwe plek of het verbeteren van een bestaande ontmoetingsplek. Het doel ervan moet zijn dat het sociale contact tussen bewoners aangemoedigd en groter wordt. U kunt tot 31 oktober 2020 een aanvraag doen en bij het Team Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (RKV) T. 026-3774828  E rkv@leefomgevingarnhem.nl een aanvraagformulier opvragen.

Waarom doen we dit?

Als Arnhemmers elkaar (meer) ontmoeten kan dat ervoor zorgen dat ze actiever worden, en/of uit hun isolement komen en/of zelfstandiger worden. Meer contact buitenshuis kan ouderen bijvoorbeeld helpen om langer thuis te blijven wonen. En als jongere Arnhemmers elkaar (beter) vinden, kunnen ze hun netwerk verstevigen en daarmee hun kansen op onder andere opleiding of werk vergroten.

Dat de gemeente geld steekt in ontmoetingsplekken komt niet uit de lucht vallen. In alle wijken geven Arnhemmers zelf aan dat zij graag willen dat er in de buurt een gelegenheid is om elkaar tegen te komen en dat dat beter is dan langs elkaar heen te leven.

Waarvoor is het geld bestemd?

Dit geld is bestemd voor ontmoetingsplekken die makkelijk bereikbaar zijn voor wijkbewoners. Waar ze graag naartoe gaan. Plekken in wijken waar dat nu nauwelijks kan krijgen van ons de voorkeur.

Hoe gaat de toekenning?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

E-mail versturen

Onderkant formulier

Alle binnengekomen aanvragen worden beoordeeld door een commissie waarin ook mensen uit de wijken en het sociale wijkteam zijn vertegenwoordigd. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat de behoefte aan een plek in de wijk of buurt ook echt wordt aangetoond. Daarbij wordt ook gekeken naar de meerwaarde van aangeboden activiteiten in relatie tot andere wijkpartners, zorg-  en ontmoetingsvoorzieningen in de wijk. Om te bouwen aan goede ontmoetingsplekken is het belang de Sociale Wijkteams en de Teams Leefomgeving erbij te betrekken.

U krijgt na 15 december bericht of uw aanvraag wordt toe- of afgewezen via het Team Leefomgeving.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Team Leefomgeving RKV T. 026-3774828  E rkv@leefomgevingarnhem.nl

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com