U bent hier

Facebookpagina voor hulpvragers en -aanbieders

Printvriendelijke versiePDF-versie

Her en der ontstaan verschillende initiatieven en Arnhem blijft daarin niet achter.

Op Facebook is een speciale groep aangemaakt: Coronahulp Arnhem. De groep heeft bijna 700 Arnhemmers die elkaar ondersteunen. https://www.facebook.com/groups/193498848602484/

Hulpvragers en -aanbieden kunnen elkaar ontmoeten op deze Facebookpagina. Ook op Nextdoor-App is er een Corona-groep aangemaakt voor Arnhem-Noord.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com