U bent hier

FACT kind en jeugd Arnhem gaat van start.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Begeleiding en behandeling bieden aan kinderen tot 18 jaar met psychiatrische problemen: dat is de ambitie van het nieuwe FACT team kind en jeugd. In het team werken specialisten samen van Pro Persona, Karakter en RIBW Arnhem Veluwe Vallei.

FACT staat voor ‘Function Assertive Community Treatment’. Dat betekent in de praktijk dat medewerkers van het team naar het kind toekomen. Hulp vindt dus zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving plaats. Ander belangrijk uitgangspunt is dat de omgeving van het kind intensief wordt betrokken. Denk dan aan familie, vrienden, school en sportvereniging.

Belangrijkste doelgroep van het FACT zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen, die niet uit zichzelf een beroep doen op de zorg. Ook hebben ze problemen op meerdere gebieden. Denk aan schooluitval, problemen met emoties, schulden, relaties en verslavingen.

De eigen kracht van de jongere staat voorop. De zorg is dus nooit zwaarder dan nodig. De aanpak van het FACT-team is ook preventief: het kan zwaardere zorg in een kliniek en uithuisplaatsingen voorkomen.

Het werkgebied van het team bestaat uit Arnhem en de regiogemeenten.

Vragen en aanmelding
Mail: fact.kind.en.jeugd.arnhem@propersona.nl
Tel: (026) 312 46 00

foto: Shutterstock

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com