Gemeente Arnhem akkoord met woonomgeving Pleynkwartier

Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren is het masterplan van woonomgeving Pleynkwartier goedgekeurd. De gemeente Arnhem staat achter de plannen van Pleyade om een unieke woonomgeving te realiseren aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid. Het Pleynkwartier wordt de plek waar mensen met en zonder zorgvraag naast elkaar wonen. Na dit akkoord kan er nu gestart worden met het verder ontwikkelen van de woonomgeving.

In het masterplan staan de uitgangspunten van de woonomgeving met betrekking tot onder andere wonen, werken, de gebouwen en architectuur. Het plan is de leidraad voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan. Het geeft een goed beeld van wat Pleyade beoogt met het Pleynkwartier. “We zijn erg blij dat na jaren van voorbereiden het plan nu is goedgekeurd. We kijken uit naar de toekomst”, aldus manager Remko Meek.

Pleynkwartier: de unieke woonomgeving van de toekomst

Pleyade gaat met het Pleynkwartier een woonomgeving ontwikkelen die aansluit bij de visie van de zorgorganisatie: het leven, de identiteit en leefstijl van de bewoner staat centraal. Het wordt een plek waar mensen met en zonder zorgaanvraag naast elkaar wonen. Een unieke plek waar je wilt wonen, verblijven, ondernemen en genieten. Echt onderdeel zijn van de samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het uitgangspunt dat de woonomgeving straks bestaat uit een mix van jong en oud, gezond en minder vitaal, mobiel en immobiel, mensen in verschillende levensfasen met verschillende ondersteuningsvragen. Naast de huur- en koopwoningen komen er ook ongeveer 70 zorgkamers voor tijdelijk verblijf (revalidatie). Verder komt er een restaurant, zwembad, tandarts, huisarts en fysiopraktijk op het terrein. De voorzieningen van het Pleynkwartier worden ook toegankelijk voor de buurtbewoners.

De toekomst

Nu het masterplan is goedgekeurd kan Pleyade verder met de inrichtingsplannen van de woonomgeving. In de vorm van een klankbordgroep worden de omwonenden betrokken. “Het Pleynkwartier moet echt onderdeel worden van de buurt en wij vinden het daarom belangrijk om in gesprek te zijn met de omwonenden. Dit levert ons waardevolle input op”, aldus Remko Meek. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat de woonomgeving een succes wordt.”

Het masterplan is nu voor iedereen publiek toegankelijk en onder andere terug te vinden via www.pleynkwartier.nl.