U bent hier

Henk Kroon directeur MVT Arnhem

Printvriendelijke versiePDF-versie

Henk Kroon is per 15 augustus jl. benoemd tot directeur van MVT, dé organisatie voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwillige thuishulp in Arnhem.

Het belang van mantelzorg in de samenleving neemt toe. Steeds vaker doen mantelzorgers in Arnhem een beroep op MVT voor persoonlijke
ondersteuning. Dat stelt hoge eisen aan de medewerkers die mantelzorgers ondersteunen.

Het bestuur van MVT is daarom blij met de komst van Henk Kroon en verwacht dat hij met zijn brede achtergrond de organisatie verder kan professionaliseren en de dienstverlening aan mantelzorgers en hulpverleners verder kan verdiepen en verbreden.

Kroon (1958) komt uit een familie van bouwondernemers. Hij is nog steeds actief betrokken bij het familiebedrijf. Daarnaast heeft hij een brede ervaring in het sociaal domein, onder andere als gemeentelijk adviseur en directeur schuldhulpverlening. Inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving is een belangrijke drijfveer in zijn loopbaan.

Over MVT
D
e gemeente heeft de taak mantelzorgers te ondersteunen en biedt deze ondersteuning onder meer aan via het ondersteuningspunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp in Arnhem. MVT ondersteunt mantelzorgers in Arnhem met raad en daad.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com