Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Hulp nodig bij het opzetten van een duurzame buurtactie?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen Arnhemmers, die samen met buurtgenoten willen werken aan het verduurzamen van hun wijk, buurt of straat, ondersteuning vragen vanuit het AANjaagfonds.
Vermindering van C02-uitstoot of verbetering van het klimaat, het AANjaagfonds is bedoeld om actieve Arnhemmers te ondersteunen bij het verduurzamen van de omgeving. De enige voorwaarde is dat het op lokaal niveau moet leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot (energiebesparing of opwekking van duurzame energie) of tot verbetering van het lokale klimaat.

Een ingediend idee zal worden beoordeeld door een team van deskundigen, het AANjaagteam, dat in samenspraak met de gemeente beoordeelt of het in aanmerking komt voor ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, maar het kan ook financiele hulp zijn. Het gaat om hulp bij het realiseren van een geslaagde buurtactie! Wees er snel bij!

De mogelijkheid om een aanvraag te doen start op 1 januari 2018 en vervalt op 1 juni 2019. Er is een beperkt budget beschikbaar en als het op is, is het op... Met andere woorden: wees er snel bij.

OP www.arnhemaan.nl/aanjaagfonds treft u meer informatie.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een AANjager
via: 026 20 22 672 of via aanjagers@arnhemaan.nl.
Arnhem AAN…,

Locatie

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com