Data vergaderingen en verslagen

De data voor het buurtoverleg in 2023 zijn nog niet bekend

Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29.

Wilt u een onderwerp agenderen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Regina Ram of email:
sbvredenburg@gmail.com