Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Informatie aanleg stadswarmtenet door NUON.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Binnenkort start Nuon Warmte met de aanleg van stadsverwarming. Het tracé loopt vanaf het fietspad langs de A325 over de Kronenburgsingel, Groningensingel naar de 2 kastelenflats. Deze flats worden aangesloten op stadswarmte. Voor enkele andere panden op de route wordt alvast een zogenaamde huisaansluiting voorbereid zodat ook deze in de toekomst aangesloten kunnen worden. Vanaf 7 mei starten de werkzaamheden en zijn gereed voor het stookseizoen 2018 (eind september, begin oktober)
Nuon is het eerste aanspreekpunt voor dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com