U bent hier

Kerststukjes maken in wijkcentrum Vredenburcht helemaal volgeboekt!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Helaas is het niet meer mogelijk u op te geven voor de populaire activiteit "kerststukjes maken" in wijkcentrum Vredenburcht. Alle plaatsen zijn geboekt en de reservelijst is ook helemaal vol! De organisatoren van deze activiteit wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Er is nog wel plaats in de ontmoetingsruimte op het Croydonplein 388. U kunt daar op vrijdagavond 21 december van 19.00 - 20.30 uur voor € 5,00 (incl. koffie/thee) een kerststuk maken. Wel even uiterlijk 18 december opgeven bij Marie-Louise,
tel.: 026 - 323 46 69.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com