U bent hier

Kunt u de belastingaanslag niet betalen?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Eind februari is de aanslag van de gemeentelijke belastingen verzonden. Bent u niet in staat de belastingaanslag te betalen? Kom dan wel in actie. Bekijk of u in aanmerking komt voor een regeling die de gemeente Arnhem u biedt. Op www.arnhem.nl/belastingen leest u wat de mogelijkheden zijn.

Betalen in acht termijnen

Als u de gemeentelijke belastingen niet in één keer kunt betalen, dan is het mogelijk om de aanslag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso. U regelt dit via www.arnhem.nl/belastingen Het bedrag van de aanslag wordt in 8 termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Betaalt u al via automatische incasso de aanslag in termijnen? Dan gaat dat ook dit jaar automatisch.

Kwijtschelding

Lukt het u niet om de aanslag te betalen? Ook niet in acht termijnen? Dan is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. Hiervoor kijkt u op www.arnhem.nl/kwijtschelding

Betalingsregeling

Heeft u een blokkade op uw rekening waardoor bijvoorbeeld een automatische incasso niet mogelijk is. Of een andere bijzondere omstandigheid zoals een schuldhulpverleningstraject? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Ook hiervoor gaat u naar www.arnhem.nl/belastingen

Voorkom extra kosten, betaal uw belastingaanslag op tijd!

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com