U bent hier

Nieuw telefoonnummer afvalinzamelaar SUEZ

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het telefoonnummer van SUEZ is veranderd. Als er vragen zijn over de afvalinzameling op uw adres kunt u bellen met 0800 366 69 99.

SUEZ is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

 

U kunt SUEZ bellen als:
• uw minicontainer niet geleegd is.
• u vragen heeft over de inzameldagen. 

Of u kunt via het digitale loket www.afvalbalie.nl:
• een afspraak maken voor het ophalen van grof huisvuil en grof tuinafval.
• een nieuwe of vervangende afvalpas aanvragen.
• een nieuwe minicontainer bestellen als deze beschadigd is, bijvoorbeeld wieltjes eraf, deksel kapot of scheuren.
• een nieuwe minicontainer bestellen als deze vermist is of beschadigd is door vandalisme. U moet dan wel eerst aangifte doen bij de politie.
• een minicontainer laten omruilen voor een ander formaat (er zijn minicontainers met een inhoud van 140 en 240 liter). 

Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/afval.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com