Nieuwe ontwikkelingen op de Stadslandbouw,van cursussen tot bloemenpluktuin

Hadden we vorig jaar te maken met flinke sneeuw in februari, dit jaar kregen we te maken met een overvloedige regenperiode en een aantal dagen flinke storm.  Gelukkig viel de schade mee. Nieuw dit jaar zijn een tweetal cursussen die de kwaliteit van het werken op de tuin voor vrijwilligers sterk zal verhogen.

Zo is er een cursus gegeven ‘Biologisch tuinieren op de Stadslandbouw’, bedoeld om meer kennis en inzicht te verkrijgen in het telen op biologische wijze met groenten, kruiden en klein fruit. En dat toegespitst op onze specifieke locatie. Zeer informatief en leerzaam.  Daarnaast -hebben een aantal vrijwilligers een snoeicursus gehad vanwege de bomen, struiken en klein fruit die we op ons terrein hebben.  Ondertussen is er gezaaid voor de teelt van bladgewassen, is er al veel gepoot, zijn aardappelen op ruggen geplant, staan de kassen vol met kleine plantjes, en is de eerste paksoy geoogst.   En natuurlijk zijn bij de buren alweer de eerste lammetjes geboren.

 

Waren er voorgaande jaren ook stroken met bloemen her en der te zien dit jaar mogen we ons verheugen op een grote, nieuwe bloemenpluktuin waarmee een wens in vervulling is gekomen.

Bloemenpluktuin

In het najaar van 2021 kwam een stukje grond vrij en drie bloemliefhebbende stadsland-bouwers waren er als de kippen bij om dit stuk te claimen voor de aanleg van een pluktuin. Dat zou opnieuw een bijdrage betekenen aan het nog biodiverser maken van de Stadslandbouw.  Zo is er deze winter enthousiast en hard gewerkt aan het plant- en zaaiklaar maken van het vak: het onkruid zoveel mogelijk verwijderen en de structuur van de grond verbeteren met champost en bokashi (een supercompost met meer voedingsstoffen). Er zijn paden aangelegd met gedoneerde tegels en houtsnippers en twee pergola’s bieden ruimte aan allerlei klimplanten zoals clematissen, leirozen en kamperfoelie. En er is een lijst samengesteld van gewenste planten en de eerste planten en zaden zijn al de grond in gegaan.

De pluktuin wordt aantrekkelijk ingericht voor allerlei diersoorten. Een klein vijvertje fungeert als drink- en badderplaats voor vogels en klein gedierte. En wellicht dat kevertjes, larfjes, kikkers, padden en salamanders er hun leefplek vinden. Natuurlijk komt er een insectenhotel en aan de pergola’s worden vogelhuisjes en potten voor oorwormen gehangen. De bloemen die er geteeld worden zullen grotendeels enkelbloemig zijn. Daardoor kunnen insecten er gemakkelijk nectar en stuifmeel vinden.

Ook op andere plekken zijn er komend seizoen bloemen te vinden.

De tuin bij de keet is opgeknapt; bij de composthopen is een brede bloemenstrook; en in de boomspiegels langs het hoofdpad zijn veel bloemen geplant en gezaaid. Op het terrein rond de vijver wordt gewerkt aan natuurontwikkeling zodat er ruimte komt voor allerlei wilde bloemen.

Deze zomer maken we een start met een (bescheiden) aanbod van bloemen tijdens de zelfoogstdagen. En alle andere dagen kunt u, als het hek geopend is, gerust een kijkje nemen bij alles wat groeit en bloeit op het terrein van de Stadslandbouw aan de Mooieweg.

Er zijn al veel planten en zaden gedoneerd en toegezegd. Maar we kunnen nog altijd meer gebruiken. Hebt u planten over uit uw tuin? Heeft u nog bloemzaden of bloembollen of -knollen over? Stuur een berichtje naar slbbloemengroep@gmail.com met een omschrijving van wat u in de aanbieding heeft. Wij zullen dan z.s.m. laten weten of wij van uw aanbod gebruik willen maken.

Wellicht zijn de eerste bloemen al te bewonderen op de Open Dag.  Die zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei.  Daarover later meer.  Meer informatie, zie: facebook,twiiter, instagram of https://stadslandbouwmooieweg.nl