Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Nieuwe opbouwwerker Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Per 12 februari is er een nieuwe opbouwwerker voor Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg, Mascha Geurts. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag telefonisch op 06 11 74 98 95 en via de email m.geurts@rijnstad.nl. Haar werkplek is de Madser.

 

Opbouwwerk geeft vorm aan samenlevingsopbouw. Dit omvat alle activiteiten waarvoor mensen zich organiseren om hun belangen te behartigen of hun interesses vorm te geven. Het opbouwwerk draagt bij aan de basisvoorzieningen in de wijk, en ondersteunt en activeert vanuit een neutrale positie initiatieven van bewoners en bewonersgroepen. De opbouwwerker is de verbindende schakel tussen de Wijkteams Arnhem, teams leefomgeving en de bewoners van de wijk.

Locatie

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com