Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Notulen Buurtoverleg 22 mei j.l.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bewonersoverleg Vredenburg,  dinsdag 22 mei 2018

Agenda 

1. Welkom
2. Onderzoek vrijwilligers Vredenburcht
3. Schildering Passerelle
4. Buurtbemiddeling Rijnstad
5. Sociaal wijkteam
6. Iriszorg Groningensingel
7. Lopende projecten
8. Rondvraag

 

 1.        Welkom

  Voorzitter Regina Ram opent de vergadering. Er zijn zo’n 25 bewoners ondanks de dreigende regen en onweer weer naar de Vredenburcht gekomen.

 

 1.        Onderzoek vrijwilligers Vredenburcht – Linde Hageman.

   

  Tijdens het vorige bewonersoverleg heeft ze een enquête gehouden onder de aanwezigen over de vrijwilligers in de Vredenburcht. Er waren 39 ingevulde enquêtes, 9 interviews met actieve vrijwilligers en 3 interviews met andere wijkcentra, de SWOA en de vrijwilligerscentrale. 

   Aanbevelingen zijn meer PR op social media en de wijkkrant. Functies beschrijven en overzicht van de werkzaamheden maken en men doet het liefst tussen de 0 en 4 uur per week vrijwilligerswerk. Hierbij kan de vrijwilligerscentrale ondersteunen.

  Een vrijwilligers begeleider.

  Een agendaoverzicht van de activiteiten, daar wordt aan gewerkt door de SWOA en het sociaal wijkteam.

  Actieve vrijwilligers doen een stapje terug en hopelijk doen anderen dan een stapje naar voren.

  Er zijn veel communicatie kanalen, misschien teveel. 1 duidelijk kanaal met info naar de wijk en de bewoners.

  Leden van de (sport)vereniging inzetten als vrijwilligers.

  Vraag: wie pakt dit op? De nu actieve vrijwilligers of iemand anders.

  Vrijwilligerswerk hoeft niet lang en veel te zijn. Er zijn nog vrijwilligers nodig, o.a. bij de buurtmoestuin en de Passerelle. Ook de Vrehoek heeft een nieuwe penningmeester nodig.

 

 1.       Schildering Passerelle – Linde Hageman

  Bij de Passerelle zij twee pilaren geschilderd. Er was ook een workshop voor bewoners. Jammer was dat zij niet mee konden spuiten aan de echte ontwerpen.

  De subsidie van € 25.000,-  van de provincie is definitief.

  Er komen geen planten bij de pilaren i.v.m. de bewatering. Misschien komt er nog een schildering.

  Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij het beplanten (1 a 2 uur) op de Passerelle.

  Er komt nieuwe LED verlichting boven de Passerelle.

  Hierna wordt Linde bedankt voor haar inzet door Regina met een kadobon.

   

 2.                Buurtbemiddeling - Anne van Tilburg en Tineke Appels​

  Er zijn 27 vrijwillige buurtbemiddelaars in Arnhem en 1 coördinator.  Deze vrijwilligers zijn getraind en worden regelmatig bijgeschoold.

   

  Als er een klager is ( buur A), gaan twee buurtbemiddelaars op bezoek. Eventueel gaan ze daarna naar degene waarover geklaagd wordt (buur B),dat is dan onaangekondigd. Dan kan, met instemming van beiden, een bemiddelingsgesprek plaatsvinden waarbij afspraken worden gemaakt.

  Buurtbemiddeling begeleidt het gesprek en buren bedenken zelf de oplossing.

  Verwijzing kan door de woningcorporatie, politie, sociaal wijkteam etc. of een bewoner zelf.

  In 2017 waren er 173 casussen in Arnhem waarvan 12 in Vredenburg.

  De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. Dat komt o.a. door slechte (geluids)isolatie, verschillende leefpatronen (dag/nacht), radio/TV en laminaat.

  Wanneer kan Buurtbemiddeling niet: Bij verslaving, geweld , tussen familieleden en tussen bewoner en instantie.

  Er worden nog vrijwillige buurtbemiddelaars gezocht, meer info: www.buurtbemiddelingarnhem.nl

   

 3. Sociaal wijkteam – Marianne te Bokkel

  Missie: dat een bewoner zich kan redden in de wijk.

  Sinds 2015 is er een sociaal wijkteam, sinds 1 januari is het een aparte stichting.

  Er zijn 8 sociale wijkteams in Arnhem met zo’n 220 wijkcoaches. Er zijn twee afdelingen, Jeugd en volwassenen.

  Hieronder valt dan, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO (traplift, huishoudelijke hulp etc.), de Participatiewet (dagbesteding, uitstroom naar werk etc.), en de Jeugdwet

  Er is een website. Iedereen kan een afspraak maken via www.wijkteamsarnhem.nl

   

  Voor zorgwekkende zorgmijders is er bemoeizorg. Het sociaal wijkteam kan aan een zorginstantie vragen iemand te ondersteunen.

   

  Crisis?

  Bij een vermoeden van huiselijk geweld, bel anoniem Veilig Thuis: 0800 2000   

  Is een kind in een onveilige situatie en is direct ingrijpen nodig, bel dan het noodnummer van Jeugdbescherming Gelderland: 0900 9955599.

   

 4. Iriszorg Groningensingel – Roy Böhmer en Bas Oldenhof

  Iriszorg helpt mensen om van hun verslaving waaronder alcohol , soft- en hard drugs, af te komen.

  Er is de tak wonen (24 uurs opvang),  werk en activiteiten en behandeling.

  Er wonen 24 volwassenen (vanaf 21 jaar) met onder andere (chronische) verslaving, psychische problemen, trauma’s en laag IQ op de locatie Groningensingel.

  Op de afdeling is gecontroleerd gebruik, i.o.m. de cliënt. Er zijn dus afspraken over gebruik van alcohol en softdrugs. In de toekomst gaat dat ook gebeuren met hard drugs. In de Gelderlander stond een artikel hierover.

   

  Iedereen is bij de Iriszorg op vrijwillige basis. Als men zich niet aan de afspraken houd, het gebruik is heel hoog en het gedrag is niet goed dan wordt men doorverwezen naar een doorstroomvoorziening.

  Mensen die van hun verslaving zijn genezen stromen door en verhuizen naar bijvoorbeeld RIBW of een gewone woning in de wijk.

  Elke dag gaan cliënten de wijk in om zwerfvuil op te ruimen. Daar is de laatste tijd meer begeleiding voor en dat is zichtbaar. De wijk is schoner, waarvoor compliment.

  Er is twee keer per jaar een werkoverleg met de wijkagent en het bewonersoverleg.

  Er komt een informatiebrief en men wil een Open Dag organiseren, de datum is nog niet bekend.

  Dealen in de wijk is een probleem (gebeurd niet door cliënten). Dat mag niet op terrein van de Iriszorg (van de politie).

   

 5. Lopende projecten

   

 • Outdoor Fitness, aan de Slochterenweg voor de Vredenburcht. Dit is gestart en deze zomer is alles klaar, de deadline van 6 juli wordt niet gehaald. Er komt (na de zomervakantie) een opening.

 • Aan de Groningensingel zijn werkzaamheden in het kader van de aanleg van een warmtenet (stadsverwarming). Meer info staat op de wijkwebsite http://www.vredenburg.info/informatie-aanleg-stadswarmtenet-door-nuon en facebook van Team Leefomgeving: www.facebook.com/leefomgeving/

 • Er komt een visie op de Groningensingel (= opknappen en mooier maken). Er is nog geen nieuw college van B&W, dus er is nog geen keuze gemaakt welke straten worden aangepakt. Er komt een bijeenkomst voor bewoners.

 • Bij de Buurtmoestuin is een bijenhotel gemaakt.

 • Ongeval Madsersingel. Bewoners van de Applegaard hebben het initiatief genomen voor een buurtoverleg over deinrichting van de weg.

 • De Social Sofa is onthult. Deze is nu ook behandeld tegen graffiti.

 • Finsterwoldepad, oversteek naar de AH is moeilijk met een rollator.

 • Bij de bruggetjes zijn de planken niet goed, graag repareren.

 • Bij alle fietspaden liggen de tegels te ver uit elkaar waardoor je band ertussen kan komen.

 • Opgang Passerelle, hekwerk is half verwijderd waardoor fietsers/brommers er makkelijk op kunnen.

 • In de Veendamstraat zijn parkeerproblemen door werknemers van Kadaster en Rijnpoort waardoor bewoners niet zelf kunnen parkeren.

 • Meldingen kunt u doorgeven aan de gemeente via de gemeentelijke website www.arnhem.nl/Inwoners of de BuitenBeter app; www.buitenbeter.nl

 • Slochterenweg bij de apotheek is eigen grond. Struiken hangen voor het bord invalidenparkeerplaats.

 • Immerloopark festival gaat dit jaar niet door, er zijn te weinig bestuursleden.

 • Er is een buurtapp genaamd Veilige Buurt www.veiligebuurt.nl

 • Project Immerloopark (agendapunt vorige keer), dit loopt nog.

 • Marcel Reijken is de vaste wijkagent voor Vredenburg (geworden).

   

 1. Rondvraag en afsluiting

   

  Het volgende Bewonersoverleg is op : 30 oktober 2018, aanvang 20.00 uur  Locatie: Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29. Wilt u een onderwerp agenderen dan kunt u contact opnemen met voorzitter Regina Ram :  email: stichtingbewonersvredenburg@outlook.com

 
 
 
Primeur in Arnhem: SWOA start met ANWB AutoMaatje!

SWOA start in september ANWB AutoMaatje. 
Voor Arnhem is het een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met hun eigen auto
minder mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken.

Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap
doen.

Hoe werkt het?
Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. Voor het gebruik betaal je alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de
vrijwilliger.  Je kunt je vanaf 27 augustus aanmelden via automaatje@swoa.nl. Vanaf 3 september gaan de Automaatjes rijden.

Zelf AutoMaatje worden?
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om jouw eigen
‘buren’ te vervoeren? Neem dan contact op met Marjon van Baars via automaatje@swoa.nl

Locatie

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com