U bent hier

OBS Da Vinci Arnhem reikt diploma's uit aan mediatoren

Printvriendelijke versiePDF-versie

Op OBS Da Vinci zijn vandaag de diploma’s uitgereikt aan de mediatoren.

Sinds anderhalf jaar werken we op de OBS Da Vinci Arnhem aan de Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In de groepen worden wekelijks lessen gegeven en kinderen weten, na anderhalf jaar, heel goed hoe ze iets positiefs (opsteker) kunnen zeggen. Ook zijn ze steeds beter in staat om elkaar te vertellen wat ze niet fijn vinden en samen te zoeken naar een win-win oplossing. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

In dit tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School zijn een aantal leerlingen getraind als mediator. De leerlingmediatoren uit groep 7 en 8 hebben gesolliciteerd naar de taak van mediator.

Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij het oplossen van een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een geel hesje. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen.

Vanaf 3 december 2018 zetten we mediatoren in. We zijn enorm trots op deze mediatoren en het behalen van hun diploma.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com