U bent hier

Ontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk weer stap dichterbij

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk naar de raad gestuurd. Daarmee is de realisatie van het uiterwaardenpark en circa 400 woningen een stap dichterbij gekomen.

Stikstofruimte 

Het ontwerpbestemmingsplan lag een jaar geleden al ter inzage. Er zijn toen 173 zienswijzen ingediend. De stikstofproblematiek leidde er vervolgens toe dat het proces stil kwam te liggen. Voor dit plan is er inmiddels 'stikstofruimte' beschikbaar, zodat de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming kan worden afgegeven. De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit van die vergunning gepubliceerd.

Prachtig plan 

Projectwethouder Roeland van der Zee: 'Dit prachtige plan wacht al te lang op uitvoering. Het referendum, waarbij 65 procent van de Arnhemmers voor het plan stemde, vond al in 2016 plaats. Goed dat we nu weer verder kunnen. Niet alleen krijgen de Arnhemmers er een mooi natuurgebied bij, ook kunnen we aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Ook daarbij is veel aandacht voor het groen.'

Stadsblokken-Meinerswijk 

Stadsblokken-Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Het voorziet in een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf, zo groot als bijna 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen zo'n 400 woningen.

Meer informatie 

Het raadsvoorstel en alle bijbehorende stukken vindt onder agendapunt 1.16 in ons Bestuurlijk Informatiesysteem. Meer informatie over het ontwerpbesluit vindt u op de projectpagina Stadsblokken-Meinerswijk.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com